Bakterier bytter gener med hverandre

Utveksling av gener med andre bakterier, og ombytting av disse genene hos bakterien Porphyromonas gingivalis, kan være årsaken til at stammer med ulik gensammensetning har forskjellig evne til å fremkalle sykdom.

Forstørret foto av bakterier på blodskål.

Bakterien Porphyromonas gingivalis dyrket på blodskål.

Foto: UiO

Porphyromonas gingivalis regnes som en svært viktig bakterie for utvikling av tannløsningssykdom (periodontitt) hos voksne og sykdommer utenfor munnhulen, som hjerte-karsykdommer, sukkersyke, for tidlig fødsel og revmatisme. Den har en rekke sykdomsfremkallende egenskaper (virulensfaktorer). Disse varierer mellom ulike stammer av P. gingivalis, som derved har forskjellig evne til å utløse sykdom.

Utveksling av gener med andre bakterier, og ombytting av disse genene hos P. gingivalis, kan være årsaken til at stammer med ulik gensammensetning har forskjellig evne til å fremkalle sykdom. I en ny forskningsartikkel beskrives mekanismer for hvordan dette kan skje.

Det er sannsynlig at stammer av P. gingivalis med ulik gensammensetning kan spre seg i munnhulen hos samme individ og mellom ulike individer. Hva som utløser disse mekanismene, er ikke kjent i detalj, men de kan tenkes å være utløst av trykk fra omgivelsene, f. eks. bruk av antibiotika.

Referanse:

Artikkelen "Genetic exchange and reassignment in Porphyromonas gingivalis", skrevet av Ingar Olsen, Tsute Chen og Gena D Tribble, kan leses i Journal of Oral Microbiology 2018;10(1).

Publisert 27. apr. 2018 13:40 - Sist endret 7. juni 2019 11:45