To desinfeksjonsmidlers effekt på bakteriefloraen i rotfylte tenner

En av de viktigste årsaker til at rotfylling av tenner ikke lykkes, er manglende desinfeksjon av rotkanalene eller urent utstyr. Det oppstår en infeksjon på rotspissen av tannen, og den må rotfylles på nytt.

Røntgenbilde av rotfylt tann

Tann som er rotfylt på nytt etter rotspissinfeksjon. Foto: Homan Zandi, UiO.

Natrium hypokloritt (NaOCl) og klorheksidin (CHX) i ulike konsentrasjoner er to av de mest anvendte skyllemidlene ved desinfeksjon av rotkanaler.

Tidligere dyrknings og- molekylære studier har ikke vært i stand til å påvise signifikante forskjeller mellom disse to stoffene når det gjelder antimikrobielle egenskaper. Både bakteriemengde og -forekomst for noen få bakteriegrupper har vært påvist uten å analysere den brede mikrobielle sammensetningen i detalj.

Dette kliniske studiet er den eneste publikasjonen som hittil har undersøkt den totale bakteriediversitet i infiserte rotfylte tenner før og etter skylling med 1% NaOCl eller 2% CHX. Dette er blitt gjort ved hjelp av gensekvensering.

Forskerne fant et stort bakteriellmangfold i infiserte rotfylte tenner, som drastisk ble redusert etter skylling med ovennevnte midler uten å finne signifikant forskjell mellom dem. Bakteriearter som Fusobacterium nucleatum spp. vincentii, Streptococcus oralis, S. mitis, S. gordonii, S. intermedius, Parvimonas micra, Prevotella tannerae og Propionibacterium acnes var blant de artene med størst forekomst etter skylling. Disse bakterieartene er en del av normalfloraen fra munnhulen, de er vennligsinnede og kan påvirke behandlingsresultatet i en positiv retning.

Referanse

Homan Zandi, Anne Karin Kristoffersen og Morten Enersen: Microbial Analysis of Endodontic Infections in Root-filled Teeth with Apical Periodontitis before and after Irrigation Using Pyrosequencing (PubMed).

Kontakt

Publisert 2. feb. 2018 11:56 - Sist endret 2. feb. 2018 11:56