Fettstoff fra bakterier kan gi åreforkalkning

Bakterier fra munnhule og tarm, såkalte Bacteroidetes, kan bidra til åreforkalkning gjennom avleiring i årene av fettstoffer fra disse bakteriene.

Figur av fettstoffer/lipider

Illustrasjon: Olsen og Nichols, Infection and Immunity 2018, in press.

I artikkelen "Relationship between serine dipeptide lipids of commensal Bacteroidetes and atherosclerosis", beskriver Ingar Olsen hvordan bakterier fra munnhule og tarm, såkalte Bacteroidetes, kan bidra til åreforkalkning gjennom avleiring i årene av fettstoffer (serin dipeptider) fra disse bakteriene. De samme fettstoffene kan bidra til bentap rundt tenner med periodontitt. Disse fettstoffene er også funnet i blod og representerer sannsynligvis en hittil lite påaktet virulensfaktor hos Bacteroidetes, hvor bakterien Porphyromonas gingivalis hører hjemme.

Funnene indikerer at bakterier både fra munnhule og tarm kan være med i utviklingen av åreforklakning. Dette stemmer med en undersøkelse gjort tidligere ved Institutt for Oral Biologi av Zahra Armingohar og medarbeidere, der en rekke bakteriearter fra både tarm og munnhule ble funnet i forkalkninger i årene.

Selv om disse funnene i Bacteroidetes har ført til nye og interessante tanker om hvordan åreforkalkning utvikles, kan andre molekyler i Bacteroidetes også bidra. Ikke desto mindre har ideene om fettstoffer i bakterier som bidragsytere ved åreforkalkning utvidet vårt syn på patogenesen ved denne viktige sykdommen.

Referanser:

  • Ingar Olsens artikkel "Relationship between serine dipeptide lipids of commensal Bacteroidetes and atherosclerosis" kan leses i Journal of Oral Microbiology 2018; 10
  • Armingohar Z, Jørgensen JJ, Kristoffersen AK, Abesha-Belay E, Olsen I. "Bacteria and bacterial DNA in atherosclerotic plaque and aneurysmal wall biopsies from patients with and without periodontitis". Journal of Oral Microbiology 2014; 6
Publisert 3. mai 2018 16:52 - Sist endret 7. juni 2019 11:45