Sammenheng mellom gener og utvikling av slitasjegikt i hofte

Randi Krog Eftedal og Zlatko Dembić har publisert en artikkel i Journal of Orthopedic om hvordan genetiske polymorfismer påvirker risikoen for å utvikle osteoartritt i hofte, men ikke i kne.

Foto: Ingar Storfjell, UiO

Dette er en del av en forskningsstudie for å undersøke sammenhengen mellom genetikk og utvikling av osteoartritt (slitasjegikt) i hofte og kne hos mennesket. Mange aspekter ved patogenesen for osteoartritt generelt er fortsatt uklare. Faktorer som spiller en rolle i risikoen for å få osteoartritt inkluderer alder, kjønn, genetikk, etnisitet, livsstilspåvirkninger, fedme, og yrkesforhold. Osteoartritt er nå en av de alminnelige sykdommer, der et stort antall gener gjentatte ganger er vist å være kandidater til å predisponere for sykdommen. 

Forskningen var et samarbeid mellom Klinikk for ortopedi ved Universitetet i Rijeka, Kroatia, og Institutt for oralbiologi ved Universitetet i Oslo. Dette var en kasus-kontroll studie med 500 pasienter med kne og hofte osteoartritt og 597 kontroller i den Kroatiske populasjon.

Funn fra studien viser at risiko for utvikling av hofte osteoartritt hos mennesker er assosiert med forandringen i genet som koder for en cytokin: interleukin-17F (IL-17F). Det er et inflammasjonsdrivende protein som er kjent for flere virkninger, som inkluderer rekruttering av granulocytter og regulering av mange inflammatoriske prosesser i kroppen. IL-17F er produsert av en fraksjon av hvite blodceller: aktiverte T-lymfocytter (type 17).

Vi har også undersøkt assosiasjonen mellom osteoartritt og anti-inflammatoriske protein Toll-like reseptor 10 (TLR10). Vi viser at det finnes assosiasjon mellom de to, men bare hos pasienter med hofte osteoartritt.

Inflammatoriske og anti-inflammatoriske faktorer spiller en viktig rolle i risikoen for utvikling av osteoartritt i store ledd. Vi viser i den Kroatiske populasjonen at IL17F og TLR10 genetiske polymorfismer påvirker risiko for utvikling av osteoartritt i hofte, men ikke i kne.

Referanse

Journal of Orthopedic Research (Wiley, 2017) - Interleukin-17 and Toll-Like Receptor 10 Genetic Polymorphisms and Susceptibility to Large Joint Osteoarthritis.

Kontakt

Publisert 19. jan. 2018 14:54 - Sist endret 26. jan. 2018 10:37