Fettstoffer kan være sykdomsfremkallende

Er sphingolipider og serin dipeptid lipider undervurderte virulensfaktorer hos Porphyromonas gingivalis?

Figuren viser fettstoffer som trenger inn i tannkjøttet

Figuren viser hvordan fosforylert dihydroceramid (PG DHC) og serin dipeptid lipider (Lipid 654 og Lipid 430) fra P. gingivalis trenger inn i gingivalt/periodontalt vev, og biologiske effekter som de utløser ved kronisk periodontitt. Illustrasjon: Olsen og Nichols, Infection and Immunity.

Porphyromonas gingivalis er en svært viktig bakterie ved tannløsningssykdommen periodontitt hos voksne. Bakterien produserer fosforylerte dihydroceramid lipider (fettstoffer). Fettstoffene kalles sphingolipider, slik som phosphoetaloamin dihydroceramid (PE DHC) og phosphoglycerol dihydroceramid (PG DHC). Fosforylerte DHCs (PDHCs) fra P. gingivalis kan påvirker en rekke cellulære funksjoner, blant annet hos fibroblaster, se illustrasjon.

I tillegg fremmer serin dipeptid lipider hos P. gingivalis bentap i kjeveknoklene, der tannrøttene er festet, ved periodontitt. Serin dipeptid lipider hindrer osteoblastdifferensiering og funksjon, og ved å stimulere osteoklastaktivitet. Bakterielle sphingolipider og serin dipeptid lipider finnes i gingivalt/periodontalt vev, tannsten, humant blod, årevev og i hjernen. De er derfor å betrakte som virulensfaktorer hos P. gingivalis.

Bidraget fra PDHCs og serin dipeptider til sykdomsutviklingen ved periodontitt og relaterte orale sykdommer synes å være undervurdert, og forskningen på dette feltet bør intensiveres.

Referanse:

Artikkelen "Are Sphingolipids and Serine Dipeptide Lipids underestimated Virulence Factors of Porphyromonas gingivalis?" av Ingar Olsen of Frank Nichols, kan leses i Infection and Immunity 2018; 9. April.

Publisert 23. juli 2018 13:18 - Sist endret 7. juni 2019 11:44