Problemer med tørr munn kan henge sammen med sykdom i øyelokket

Hvis du er plaget med tørr munn, er det en risiko for at du i tillegg sliter med tørre øyne. Og det kan være fettkjertlene i øyelokket som er problemet.

– Samlet sett ser vi at hos pasienter som plages med tørre slimhinner, kan det at de sliter med munntørrhet være et symptom på at de også har mer alvorlige plager med tørre øynene, enn de som ikke har tørr munn, forklarer Ida Fostad, ph.d. fra Institutt for oral biologi.

Fostad gjorde store deler av sitt doktorgradsarbeid ved Harvard Medical School under veiledning av professor Darlene A. Dartt. Tilbake i Norge undersøkte hun over 300 pasienter ved Tørreøyneklinikken til prosjektet. Hun fant at en overvekt av munntørre pasienter også hadde defekte fettkjertler i øyelokket, og dermed slet med tørre øyne.

Beskytter tårene fra å fordampe

Et nærbilde av et øye, blått med mørkt øyenbryn
Uregelmessigheter i fettkjertlene i øyelokket kan føre til plager med tørre øyne. Ida Fostads doktorgradsavhandling viser sammenheng mellom tørr munn og tørre øyne. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fettkjertlene på innsiden av øyelokket hindrer at tårene våre fordamper, fordi de skiller ut et fettlag som blir liggende på overflaten av tårefilmen. Når kjertlene ikke skiller ut tilstrekkelig med fett, blir beskyttelseslaget så tynt at noe av tårevæsken fordamper. Hvis vi får redusert tårevæsken vår på denne måten, opplever vi tørre øyne.

Den viktigste årsaken til at fettkjertlene slutter å virke er at utløpsgangene først stoppes til av sekret og cellerester. – Da kan ikke kjertlene lenger tømme ut sekret, og de skrumper gradvis inn og slutter å virke, forklarer Fostad.

De fleste befolkningsstudier viser at mellom 5-30 prosent av har tørre øyne. I Norge antas man at minst en halv million er rammet av tørre øyne av ulik alvorlighetsgrad, mens i Asia er hyppigheten spesielt høy.

Kvinner og medisinbrukere i risikosonen

Noe annet Fostad fant i sitt prosjekt, var at det er større risiko for å være plaget med tørrhet begge steder, i munn og øyne, dersom du er kvinne, og dersom du bruker reseptbelagte medisiner. 

Ph.d.-kandidaten står oppstilt foran et rosa glassmaleri, hun holder en medisinsk øyemodell i den ene hånda, og en munnmodell i den andre
Ida Grunnan Fostad fant sammenheng mellom munntørrhet og tørre øyne i sitt doktorgradsprosjekt. Foto: ©OD,UiO/Margit Selsjord

– Mange medisiner kan, på ulike måter, hemme utskillelse fra øye-kjertlene- og spyttkjertlene. Og noen av de vanligste symptomene på den autoimmune sykdommen Sjögrens syndrom, er nettopp tørrhet i både øyne og munn. Vi vet også at sykdommen i hovedsak rammer kvinner etter overgangsalderen, forteller hun.

Fostad, som også er tannlege, så også gjennom sin forskning at de som slet med tørre øyne, som i tillegg slet med munntørrhet, hadde mer alvorlige problemer med tørre øyne.

Tørre slimhinner til besvær

Tørre øyne kan være svært plagsomt. Det kan gjøre at pasienten ser dårligere, får kronisk ubehag, og smertefulle sår og arr på øyeoverflaten. Generelt kan det føre med seg mye som bidrar til å forringe livskvalitet.

På lik linje kan munntørrhet føre til flere hull i tennene og dårlig munnhelse generelt, infeksjoner i slimhinnene i munnen, sykdom i tannkjøttet og tannerosjoner, eller det som ofte refereres til som syreskader.

Plager med munntørrhet er relativt vanlig. Særlig dukker problemet opp ettersom vi blir eldre. I Norge er minst 2500 pasienter rammet av Sjögrens syndrom, som er en av de vanligste sykdommene der problemer med tørr munn er et framtredende symptom.

Ida Fostad forsvarte sin doktorgrad «Salivary Dysfunction and Dry Eye Disease – a Clinical and Laboratory Approach to Novel Assessment and Treatment» ved Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, i desember i fjor. Hovedveileder var professor Darlene A. Dartt, fra Harvard Medical School og medveiledere var professor Tor Paaske Utheim og professor emeritus Edvard Messelt ved Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo. Universitetslektor Neil Lagali, ved Linköpings Universitet, var også en sentral samarbeidspartner på prosjektet.

Referanser

Fostad, Ida Grunnan; Eidet, Jon Roger; Utheim, Tor Paaske; Ræder, Sten; Lagali, Neil; Messelt, Edvard Berger & Dartt, Darlene Ann (2016). Dry Eye Disease Patients with Xerostomia Report Higher Symptom Load and Have Poorer Meibum Expressibility. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi:10.1371/journal.pone.0155214 

Emneord: munntørrhet, tørre øyne, Sjögrens syndrom Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 8. feb. 2018 12:15 - Sist endret 19. aug. 2021 09:29