Antall uttrukne tenner øker dødeligheten

Studien bekrefter hvor viktig det er å redusere orale infeksjoner, ettersom slike infeksjoner kan resultere i tannekstraksjoner og høyere dødelighet.

Tenner fra menneske

Trekker du flere enn 10 tenner, kan dette være uheldig for din fremtidige helse.

Foto: Åslaug Brynildsen, UiO

Lund Håheim med flere, har publisert en artikkel om sammenhengen mellom antall uttrukne/ ekstraherte tenner og økt dødelighet. Artikkelen viser at over 10 tannekstraksjoner er uheldig for fremtidig helse. Forfatterne vurderte antall tannekstraksjoner mot fremtidig risiko for total død, død på grunn av hjerte- og karsykdom og dødsfall av andre sykdommer. Resultatene kommer fra epidemiologiske analyser av Oslo II-studien som ble gjennomført i 2000.

Oslo II-studien fulgte opp 6517 menn i godt over 12 år. I alt rapporterte 673 menn at de ikke hadde ekstrahert tenner, 2574 menn at de hadde hatt 1-4 ekstraksjoner, 832 menn 5-9 ekstraksjoner, 547 menn 10-28 ekstraksjoner og 204 menn 29-32 ekstraksjoner mens 1687 menn ikke oppga antall trukne tenner.

Analysene viste at mer enn ti ekstraksjoner predikerte total død, enten justert for alder alene eller for kjente risikofaktorer for orale infeksjoner, som alder, daglig røyking, utdannelse, og diabetes. Analysene viste at det var om lag 50% økning i risiko for total død ved 29-32 ekstraksjoner, enten det kun var justert for kjente risikofaktorer for orale infeksjoner, eller med tillegg av total kolesterol og blodtrykk for risiko for hjerte- og karsykdom.

Studien bekrefter hvor viktig det er å redusere orale infeksjoner, ettersom slike infeksjoner kan resultere i tannekstraksjoner og høyere dødelighet. Tilsvarende resultat er vist før, men allikevel er det viktig å vise samme sammenheng i norske studier for å vise at dette er en mer allmenn observasjon.

Referanse:

Håheim LL, Rønningen KS, Nafstad P, Schwarze PE, Thelle DS, Olsen I. i Scitz Dentistry. 2017 2(1): Number of tooth extractions is associated with increased risk of mortality (pdf)

Kontakt:

Anne-Lise Lund Håheim

Publisert 19. apr. 2018 13:48 - Sist endret 26. jan. 2022 12:10