Ny vaksine mot pneumokokkinfeksjon

Vennligsinnede bakterier kan være en potensiell vaksine mot pneumokokkinfeksjoner, som forårsakes av bakterien Streptococcus pneumoniae.

Person får vaksinesprøyte i armen
Foto: Fredrik H. Pedersen

Streptococcus pneumoniae er et bakterielt patogen som forårsaker ulike sykdommer, inkludert lungebetennelse og blodforgiftning, av global folkehelsemessig betydning. Nåværende vaksiner beskytter ikke mot alle varianrter av pneumokokk, det finnes flere enn 90 typer, og understreker behovet for en serotype-uavhengig vaksine.

I forskningsartikkelen med tittelen "Antibodies reactive to commensal Streptococcus mitis show cross-reactivity with virulent Streptococcus pneumoniae serotypes", har forskere ved instituttet studert immun kryssreaktiviteten mellom S. pneumoniae og S. mitis, som er kommensale eller vennligsinnede arter nært relatert til S. pneumoniae.

Funn viser at antistoffer generert mot S. mitis reagerer med virulente S. pneumoniae typer. Tilsvarende binder antistoffer som er spesifikke for S. pneumoniae med S. mitis. Det er identifisert spesifikke pneumokokkproteiner som er reaktive mot antistoffer hevet mot S. mitis eller S. pneumoniae.

Samlet sett gir disse funnene bevis på immunreaktivitet mellom S. mitis og S. pneumoniae, som kan ha implikasjoner for utviklingen av S. mitis-baserte vaksiner med universell serotype dekning. Pågående forskning i laboratoriet fokuserer på om denne kryssreaktiviteten kan føre til kryssbeskyttelse mot pneumokokkinfeksjoner.

Referanse:

Shekhar S, Khan R, Ferreira DM, Mitsi E, German E, Rørvik GH, Berild D, Schenck K, Kwon K, Petersen F. Antibodies Reactive to Commensal Streptococcus mitis Show Cross-Reactivity With Virulent Streptococcus pneumoniae Serotypes i Frontiers in Immunology.

Kontakt:

Publisert 1. juni 2018 15:04 - Sist endret 1. juni 2018 15:04