Hvordan forholder vennligsinnede bakterier seg til vertens immunforsvar?

Forskere ved IOB har undersøkt effekten av Streptococcus mitis (S. mitis) på en viktig type hvite blodceller, monocytter.

Bakterien S.mitis illustrasjon

Bildet viser hvite blodceller som responderer på stivkrampevaksine. Unstim: uten vaksine; TT: med vaksine; TT + S. mitis: med vaksine og med S. mitis. I rammen vises antall celler som har delt seg. Dette tyder på at S. mitis kan ha en regulerende (dempende) effekt. Illustrasjon: UiO.

Streptococcus mitis (S. mitis) er en av de kommensale (vennligsinnede) bakterier, som finnes i munnhulen hos menneske. Den er tilstede fra tidlig spebarnstid av og gjennom hele livet. Hos personer med normalt immunforsvar er S. mitis sjelden forbundet med sykdom.

Monocytter patruljerer blodbanen og migrerer til smittet vev der de deltar i betennelseskaskaden og immunregulering. Monocytter eksponert for S. mitis viste økt ekspresjon av en rekke gener som koder for kjemotaktiske stoffer og betennelsesfremkallende cytokiner. Dette indikerer at S. mitis kan utløse rekruttering av leukocytter og initiere betennelse.

Økt ekspresjon av de betennelsesfremkallende cytokinene IL1b, IL6 og IL23 indikerer også at S. mitis kan være med og sette i gang responser hos en spesiell type T celler kalt Th17. S. mitis hemmet også antigen-spesifikk CD4-T-celleproliferasjon som ble relatert til økt sekresjon av IL-10 og PD-L1. Siden prostaglandin PGE2 kan modulere både IL-10 og PD-L1 ekspresjon, ble PGE2-sekresjon målt og eksponering av monocytter til S. mitis viste en markert økning.

Samlet sett indikerer funnene at S. mitis kan utløse en form for selvregulering, som stemmer godt med dens kommensale karakter; gjennom aktivering av gener som koder for kjemotaktiske faktorer involvert i rekruttering av immunceller til infeksjonsstedet, men samtidig dempe graden av immunresponsen ved å hemme nøytrofil aktivitet og T-celleproliferasjon.

Referanse

Stian A. Engen, Olaf Schreurs, Fernanda Petersen, Inger Johanne S. Blix, Espen S. Bækkevold og Karl Schenck har publisert artikkelen "The Regulatory Role of the Oral Commensal Streptococcus mitis on Human Monocytes" i Scandinavian Journal of Immunology.

Les artikkelen i Scandinavian Journal of Immunology

Kontakt

Publisert 9. jan. 2018 16:06 - Sist endret 26. jan. 2018 10:39