Dårlig munnhygiene har nevrologiske konsekvenser: Mekanismer for hvorledes Porphyromonas gingivalis kan påvirke kognitiv dysfunksjon

Det er en økende erkjennelse, basert på epidemiologiske og laboratoriefunn, av at periodontal sykdom kan være en risikofaktor for utvikling av demens.

Dårlig munnhygiene. Tenner. uttalt peridontitt med store ansamlinger av tannbelegg på gjenstående tenner. Periodontitt med tannbelegg.

Figur 1 viser uttalt peridontitt med store ansamlinger av tannbelegg på gjenstående tenner. Periodontitt med tannbelegg kan være medvirkende årsak til at Alzheimers sykdom utvikles i den eldre befolkning. Foto: Morten Enersen, IOB/UIO.

Risikoen for at den sporadiske formen for Alzheimers sykdom (AD), som utgjør ca. 95% av tilfellene, skal utvikle seg, fordobles når periodontitten vedvarer i 10 år eller mer. Diagnosen AD er forskjellig fra andre former for demens ved at tidligere påviste kliniske tegn (kognitivt forfall) sammen med funn av amyloid-beta (Aβ) plakk og neurofibrillære «tangles» i hjernen må foreligge når personen obduseres.

P. gingivalis infeksjon hos mus har vist at alle de karakteristiske kliniske og patologiske tegn på AD som her er nevnt, opptrer i hjernen som følge av P. gingivalis-infeksjon. En rekke faktorer (betennelse, Aβ oligomerer og bakterielle faktorer ødelegger sannsynligvis neuronal kommunikasjon (synapser) som følge av infeksjon. Dette er en mulig forklaring på det kognitive forfall hos AD pasienter.

God munnhygiene er viktig for å holde mengden av orale patogener på et lavt nivå og gir rom for større diversitet blant kommensale medlemmer av munnfloraen. Dette igjen gir bedre helse, både oralt og generelt.

Referanse:

Forholdene er diskutert i en invitert artikkel Poor Oral Health and Its Neurological Consequences: Mechanisms of Porphyromonas gingivalis Involvement in Cognitive Dysfunction av Ingar Olsen og Sim K Singhrao, publisert i Current Oral Health Reports 2019, 6(2): 120-129.

Kontakt:

Publisert 22. juni 2020 10:17 - Sist endret 22. juni 2020 13:24