Forstyrrelser i hemidesmosomer i oral lichen planus kan bidra til dårlig epitelfeste og svekke epitelbarrieren

Hemidesmosomer (HD) er strukturer som fester epitelceller til underliggende basalmembran. Inne i epitelcellene er HD festet til keratiner, intermediære filamenter som er del av cellenes skjelett. HD videreformidler også informasjon om forhold utenfor epitelcellene.

I hud finnes to typer HD, et større multi-molekylært kompleks som heter type I HD og en enklere forløper betegnet som type II. De forskjellige komponentene i HD, samt oppbygging og nedbryting av kompleksene, er beskrevet i artikkelens vedlegg. Sammensetningen av HD i oral slimhinne var til dels ukjent.

I dette arbeidet har vi først vist at komponentene som utgjør type I HD i hud, også er til stede i kinnslimhinnen. Videre har vi undersøkt HD i oral lichen planus (OLP), en relativt vanlig inflammatorisk tilstand i munnhulen. I denne sykdommen så vi at HD er sterkt forstyrret, noe som passer godt med våre tidligere funn hvor vi fant at disse epitelceller også har lavere uttrykk av enkelte keratiner. Eksempler på forskjell mellom frisk og syk munnslimhinne i uttrykk av sentrale HD komponenter er vist i Figur 1. Full beskrivelse av funnene finnes i artikkelen i European Journal of Oral Sciences.

Forstyrrelsene i HD av OLP medfører redusert feste av epitelceller til den underliggende basalmembranen. Dette kan bidra til svekkelse av epitelets barrierefunksjon. Det er også mulig at skadde deler av HD frigjøres, og at dette kan forsterke eller utløse betennelsesreaksjonen som sees ved OLP.

Figur 1. Trippel immunofluoresens farging for 3 komponenter av HD i kinnslimhinne: dystonin (rødt), plectin (grønt), og kollagen α-1(XVII) kjede (blått). Cellekjernene vises i grått. (A) Frisk munnslimhinne, (B) retikulær OLP og (C) atrofisk OLP. Der frisk munnslimhinne viser nokså regelmessig, lineært uttrykk av molekylene langs basalmembranen (A), er uttrykket forstyrret i OLP (B og C).

Referanse

O. Schreurs, M. Balta, A. Karatsaidis, K. Schenck. Composition of hemidesmosomes in basal keratinocytes of normal buccal mucosa and oral lichen planus

European Journal of Oral Sciences 2020

Publisert 9. sep. 2020 13:35 - Sist endret 9. sep. 2020 13:35