Kan mikrobiotaen forutsi hvilke individer som har størst risiko for å bli alvorlig syke av COVID-19?

En ny artikkel i Frontiers in Molecular Biosciences med utspring fra Institutt for oral biologi belyser en ny tilnærming til Covid-19.  

Bildet kan inneholde: tekst, diagram, linje, font.

 

Å fokusere enten på verten eller på viruset under pandemier kan være den kloke veien å gå når ressursene er knappe og prioriteringer må gjøres.

Men historien om menneskelige infeksjoner, og den akkumulerte kunnskapen om samspillet mellom den menneskelige mikrobiota og immunsystemet, fører til at vi kanskje overser viktig informasjon  i den nåværende COVID-19-pandemien.

Med COVID-19s varierende alvorlighetsgrad, fra ingen symptomer til dødelig, er det trolig at mikrobiotaen kan gi verdifulle biomarkører for å kunne forutsi hvilke individer som har størst risiko for å bli alvorlig syke. Dette diskuteres videre i artikkelen COVID-19: Looking into the overlooked

Publisert 30. juni 2020 16:10 - Sist endret 30. juni 2020 16:10