Stadig flere barn og unge får irreversible syreskader

Karies er det de fleste forbinder med dårlig munnhelse hos barn og unge. Men ny forskning har avdekket en urovekkende trend; at stadig flere barn og unge får syreskader på tennene. 

 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, ansiktsuttrykk, barn, nese.

Foto: Colourbox.

Denne uheldige utviklingen skyldes blant annet at flere barn og unge drikker mer syreholdige drikker som brus og juice.   

Dessverre finnes det lite kunnskap i befolkningen om syreskader.

Siden det er så lite kunnskap om syrekader, tror mange feilaktig at lettbrus er trygt alternativ for tennene.

Men det er det ikke, sier forsker Amela Tulek ved Det odontologiske fakultetet.

Syreskader kjennetegnes av et irreversibelt tap av tennenes emalje. Syreskader kan også innebære smerter og nedsatt funksjon for de som er rammet.  

Lite kunnskap

Til tross for at syrekader er et alvorlig folkehelseproblem, er det foreløpig lite kunnskap om risikofaktorer og hvilke utviklingsmekanismer som ligger til grunn for denne tilstanden. 

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, hake, øyenbryn.
Forsker Amela Tuelek

Per i dag vet man bare at det er flere faktorer som kan forklare hvorfor noen utvikler syreskader lettere enn andre.   

Det er derfor viktig å studere de bakenforliggende faktorene for dette fenomenet, og forsker Amela Tulek har gjennom sin nylig avlagte doktorgradsavhandling, ved Det odontologiske fakultet, sett nærmere nettopp på disse mekanismene.

– Ved å forstå disse årsakssammenhengene bedre, kan man utvikle forebyggende behandlingsstrategier for de pasientene som er spesielt utsatte for å utvikle syreskader, forklarer Tulek.

 

Flere studier

Tulek utførte flere studier i avhandlingen. Den første beskriver en musemodell som ble utviklet for å kunne studere syreskader i detalj. Musene ble utsatt for to syreholdige drikker (cola og en sportsdrikk).  Dyrene ble tilfeldig fordelt i 3 grupper. (30 dyr per gruppe). To grupper fikk kun drikke cola og sportsdrikk, mens kontrollgruppen bare drikke fikk vann.

Forsøket varte i 6 uker og musene hadde ubegrenset tilgang til mat og drikke i denne perioden. Musenes drikkevaner var omtrent samme mengde i alle gruppene, noe som tilsvarer det fysiologiske daglige forbruket av væske til en mus.  Effektene av syren på tennene ble observert i et skanning elektron mikroskop.

 

I den andre studien ble den etablerte modellen brukt til å studere syreskader hos mus med nedsatt spyttkjertelfunksjon. Dette er normalvektige mus med diabetes som spontant utvikler nedsatt spyttkjertelfunksjon når de er omtrent 16 uker.

 

Genuttrykk og spørreskjema

I den siste studien ble genuttrykket for spyttets sammensetning (akvaporiner) undersøkt hos mennesker slik at forholdet mellom faktorer i miljøet og genetiske faktorer kunne kartlegges. Akvaporiner er vannkanalproteiner som ligger i membranen til noen celler, spesielt de cellene som trenger økt vanntransport gjennom membranen, slik som spytt- og tårekjertelceller.

 

–  I denne studien samlet vi spytt fra 705 tannpasienter ved 5 tannklinikker i Rogaland, forklarer Tulek. I tillegg fikk pasientene et spørreskjema med spørsmål om munnhygiene, hva de pleide å spise og drikke, samt hvilke medisiner de brukte. Pasientens tenner ble undersøkt og det ble registrert om det var erosjoner og alvorlighetsgrad av denne. DNA fra spyttet ble også analysert.

 

Mest syreskader av Cola

Resultatene fra den første studien viste at de alvorligste syreskadene var lokalisert på jekslene i underkjeven. I tillegg ble tannhøyden kraftig redusert. Cola hadde større syreskadelig potensial sammenlignet med sportsdrikken.

Hva kan årsaken til det være?

– En mulig årsak til dette kan være forskjellig pH verdier. Cola har lavere ph og inneholder fosforsyre, mens Redbull inneholder sitronsyre som da har en høyere ph.

 

Spytt spiller en rolle

 I den andre studien var syrekader hos mus med nedsatt spyttkjertelfunksjon mer alvorlige sammenlignet med kontrollmus og mus med normal spyttekjertelfunksjon. Resultatene reflekterte betydningen av spytt for utviklingen for syreskader.

 

Er det noen spesielle komponenter i spyttet som er spesielt viktig for å forebygge syrekader?

–  Det er mange årsaker til at man utvikler syreskader, sier Tulek og det er vanskelig å isolere en bestemt ansvarlig faktor, men denne avhandlingen er allikevel et viktig bidrag i den kunnskapsbyggingen som trengs for å for å forstå og utvikler bedre behandlingsalternativer enn det vi har i dag.  

 

Kan man si noe om hvor hyppig man må drikke for at det skal være skadelig?

–  I dag nipper stadig flere unge syrlige drikker gjennom hele dagen Og hvis man må drikke syreholdige drikke, bør inntaket av disse helst være med sugerør, sier Tulek.  I tillegg bør man huske på at vann absolutt er det beste å drikke. Bortsett fra hvor ofte man drikker, er det mengden og måten man drikker disse drikkene på relevant for om man utvikler syreskader eller ikke, sier Tulek avslutningsvis.

 

Referanser:

Tulek, Amela; Vieira, Alexandre Rezende; Weber, Megan L; Bezamat, Mariana; Deeley, Kathleen; Stenhagen, Kjersti Refsholt; Sehic, Amer; Sovik, Jenny Bogstad & Mulic, Aida (2020). Aquaporins’ Influence on Different Dental Erosive Wear Phenotypes in Humans. Caries Research.  ISSN 0008-6568.  s 1- 11 . doi: 10.1159/000505965

 

Nirvani, Minou; Khuu, Cuong; Tulek, Amela; Utheim, Tor Paaske; Sand, Lars Peter; Snead, Malcolm L. & Sehic, Amer (2018). Transcriptomic analysis of MicroRNA expression in enamel-producing cells. Gene.  ISSN 0378-1119. . doi: 10.1016/j.gene.2018.11.089 Fulltekst i vitenarkiv.

 

Tulek, Amela; Saeed, Muhammad; Mulic, Aida; Stenhagen, Kjersti Refsholt; Utheim, Tor Paaske; Galtung, Hilde; Khuu, Cuong; Nirvani, Minou; Kristiansen, Marthe Smedmoen & Sehic, Amer (2018). New animal model of extrinsic dental erosion-Erosive effect on the mouse molar teeth. Archives of Oral Biology.  ISSN 0003-9969.  96, s 137- 145 . doi: 10.1016/j.archoralbio.2018.08.013 Fulltekst i vitenarkiv.Vis sammendrag

Publisert 28. sep. 2020 14:43 - Sist endret 28. sep. 2020 14:46