Kan P. gingivalis bidra til Alzheimers sykdom allerede i gingivittstadiet?

En rekke forskere anerkjenner nå at periobakterien Porphyromonas gingivalis er forbundet med utvikling av Alzheimers sykdom (AD). En slik utvikling skjer langsomt og kan ta fra 10-20 år.

Grunnen til dette er nok at periodontitt er en kronisk, lavgradig infeksjon der utløsende bakterier når hjernen via intermitterende bakteriemi. Ettersom denne prosessen pågår over så mange år, kan det være grunn til å stille spørsmålet om også gingivitt kan bidra til utviklingen av AD. Spørsmålet er ikke blitt reist tidligere.

Det virker rimelig å tro at utvikling av gingivitt, spesielt generell, alvorlig gingivitt, vil kunne bidra til AD selv om tilstedeværelsen av P. gingivalis er mindre her enn ved periodontitt. Typisk for P. gingivalis er at denne bakterien har dysbiotisk effekt på mikrofloraen selv i lave konsentrasjoner. Gingivitt vil ofte være et forstadium til periodontitt. Ettersom gingivitt inntrer før periodontitt, vil bakterier, bakterieprodukter (f. eks. toksiner og proteolytiske enzymer) og inflammatoriske mediatorer fra gingivitt kunne nå blodbanen og hjerne før tilsvarende agens og produkter fra periodontitt gjør det.

Mikroglia er celler som virker som makrofager i hjernen og er en del av immunsystemet der. Disse cellene kan «huske» tidligere møter med mikrober, f. eks. P. gingivalis og bli «trenet» eller «tolerante» overfor toksiner som lipopolysakkarid. Derved kan mikroglia ha blitt sensibilisert overfor P. gingivalis når de senere (ved periodontitt) eksponeres for denne bakterien. Dette kan bringe mikroglia over i en pro-inflammatorisk fase hvor de fremmer AD snarere enn beskytter mot sykdommen.

Hvis gingivitt skulle vise seg å ha betydning for utvikling av AD, bør profylakse mot AD starte allerede på gingivittstadiet før periodontitt får sjansen til å utvikle seg. Betydningen av gingivitt for utvikling av AD bør derfor utredes.

Det skal understrekes at P. gingivalis ikke er den eneste mikroorganismen som er satt i sammenheng med AD. Selv bakterier fra gastrointestinaltraktus, virus og gjærsopp kan være involvert. P. gingivalis bør derfor i denne sammenheng betraktes som en modellorganisme med sannsynlig effekt på AD patogenesen.

Artikkelen “Can Porphyromonas gingivalis Contribute to Alzheimer’s Disease Already at the Stage of Gingivitis?av Ingar Olsen kan leses i Journal of Alzheimer’s Disease Reports 5 (2021) 237–241

Av Ingar Olsen
Publisert 17. sep. 2021 10:56 - Sist endret 17. sep. 2021 10:57