Proteiner som prognostiske markører for oral leukoplaki og munnhulekreft

Det er vanskelig å forutsi prognoser for sykdommene oral leukoplaki og munnhulekreft, men ny forskning på proteiner som opptrer i forbindelse med sykdommene viser mulige fremgangsmåter som kan være nyttige for fremtidig behandling og oppfølging av disse pasientene.

Bildet kan inneholde: fargerikhet, kunst, magenta, sirkel, mønster.

Proteiner og deres uttrykk i forbindelse med sykdommene oral leukoplaki og munnhulekreft kan gi viktig kunnskap om sykdommenes prognose. Fotoillustrasjon: National Cancer Institute, Unsplash

Sushma Pandey Dhakal har utført sitt doktorgradsarbeid på Institutt for oral biologi. Hun kommer fra Nepal og er både utdannet tannlege og har praktisert som tannlege i Nepal. Dhakal er spesialist i oral medisin fra India.

Hun har studert proteiner som på sikt kan være nyttige for å forutsi prognose til pasienter med oral leukoplaki (OL) og munnhulekreft (OSCC). Forskningsresultatene kan også være av nytte for fremtidig behandling og oppfølging av disse pasientgruppene. I studien har Sushma Pandey Dhakal brukt vevsprøver av OL og OSCC fra Sverige, Nepal og Norge.

Oral leukoplaki og risiko for utvikling av munnhulekreft

– OL er en hvit forandring i munnslimhinnen. Denne kan i noen tilfeller utvikle seg til

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, nakke, menneskekroppen, hvit kåpe.
Sushma Pandey Dhakal. Foto: Sjur Martin Kleppan OD/UiO

munnhulekreft, forteller Sushma Pandey Dhakal. Flere av pasientene som utvikler munnhulekreft har i forkant hatt OL i munnslimhinnen, sier Sushma. OSCC er den vanligste formen for kreft i munnhulen.

– Tobakk og alkohol er de vanligste risikofaktorene for utvikling av munnhulekreft. I Nepal er forekomsten av OSCC høyere enn i Norge og Sverige. En av forklaringene til dette kan være høyere eksponering for ulike tobakksprodukter i Nepal hvor det er vanlig å tygge paan (betelblader med tobakk og andre tilsetningsstoffer) og gutkha i tillegg til røyking og høyt alkoholforbruk, sier Sushma. 

– Selv om OL er lett å indentifisere ved undersøkelse hos tannhelsepersonell er tilstanden vanskelig å behandle. OL kan ha tilbakefall etter kirurgisk behandling og flere tilbakefall hos en pasient med OL øker sjansen for å utvikle munnhulekreft. Et annet problem er at OL kan inneholde celle- og molekylære forandringer som øker sjansen for kreftutvikling. I dag finnes ingen kliniske eller molekylære verktøy som kan forutsi hvilke OL som vil gi tilbakefall eller utvikle seg til munnhulekreft.

– Målet med prosjektet var å undersøke prognostiske verdier av proteiner involvert i cellers vekst og differensiering/modning i OL og OSCC. Dette gjorde vi blant annet ved hjelp av immunhistokjemiske undersøkelser og dyrking av OSCC celler i laboratoriet.

Proteiner som kan angi risiko for tilbakefall av OL

– Vi viste at OL med økt uttrykk av p53 og p63 protein hadde høyere risiko for tilbakefall enn OL med lavere uttrykk av disse proteinene. Proteinene er derfor potensielle markører som på sikt kan benyttes i klinikken til å identifisere OL med høyere risiko for tilbakefall.

Proteiner som kan forutsi dårlig prognose hos pasienter med OSCC

Ca. 60% av pasienter med kreft i munnhulen overlever 5 år etter diagnose, fortsetter Sushma. I vevsprøver fra munnhulekreftpasienter undersøkte vi proteinene S100A14, Cytokeratin 13 og Involucrin som er kjent for å være involvert i differensiering av celler.  OSCC-vevsprøver som hadde høyere uttrykk av S100A14 hadde bedre prognose enn OSCC-vevsprøver med lavere uttrykk av dette proteinet.

– Ved å øke uttrykket av S100A14 i OSCC-celler dyrket i laboratoriet vårt, endret kreftcellenes egenskaper seg. De ble mer modne og dermed mindre aggressive.

– Vi studerte også uttrykket av Involucrin og Cytokeratin 13 i OSCC-vevsprøver. Her fant vi at OSCC med økt uttrykk av disse proteinene hadde bedre prognose enn OSCC med lavere uttrykk av disse proteinene.

Dhakals arbeide har bidratt til ny kunnskap om proteinmarkører i OL og OSCC. Høyt uttrykk av p53 og p63 økte risikoen for tilbakefall blant OL-pasienter. Høyt uttrykk av S100A14, Cytokeratin 13 og Involucrin var forbundet med bedre prognose hos OSCC-pasienter.  Proteinene kan derfor være nyttige for fremtidig vurdering av prognose samt behandling og oppfølging av disse pasientgruppene.

Referanser

Sundberg, Jonas; Pandey, Sushma; Giglio, Daniel; Holmberg, Erik; Kjeller, Göran & Kovács, Anikó (2021). Expression of p53, p63, podoplanin and Ki-67 in recurring versus non-recurring oral leukoplakia. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. s. 1–12. doi: 10.1038/s41598-021-99326-5.

Pandey, Sushma; Søland, Tine Merete; Bjerkli, Inger-Heidi; Sand, Lars Peter; Petersen, Fernanda Cristina & Costea, Daniela Elena (2021). Combined loss of expression of involucrin and cytokeratin 13 is associated with poor prognosis in squamous cell carcinoma of mobile tongue. Head and Neck. ISSN 1043-3074. 43(11), s. 3374–3385. doi: 10.1002/hed.26826.

Pandey, Sushma; Osman, Tarig Al-Hadi; Sharma, Sunita; Vallenari, Evan Michael; Shahdafar, Aboulghassem & Pun, Chin B. (2020). Loss of S100A14 expression at the tumor-invading front correlates with poor differentiation and worse prognosis in oral squamous cell carcinoma. Head and Neck. ISSN 1043-3074. 42(8), s. 1–11. doi: 10.1002/hed.26140.

Av Kari Øverby
Publisert 4. apr. 2022 12:08 - Sist endret 4. apr. 2022 12:08