Kan vi gjøre bakteriene døve og eller stumme?

Bakterier kommuniserer med hverandre via prosesser som kalles ”quorum sensing”. De produserer og sender ut små molekyler som registreres av andre bakterier. Ved hjelp av dette kjemiske språket kan bakteriene koordinere sine genuttrykk og opptre samlet. Mange av bakterienes funksjoner reguleres ved slik bakteriekommunikasjon. Dette gjelder for eksempel dannelse av biofilm og uttrykk av en rekke virulensegenskaper.

Når bakteriene har organisert seg i biofilm er de langt mer motstandsdyktige mot antibiotika og mot kroppens immunforsvar. Dette skaper problemer i behandling av infeksjoner. Samtidig ser vi at stadig flere bakterier utvikler resistens mot aktuelle antibiotika. Quorum sensing fremstår derfor som et interessant mål for kontroll av bakterielle biofilmer og infeksjoner. Flere dyreeksperimenter har vist at spredning av infeksjoner reduseres når bakteriene hindres i å kommunisere. Likeledes er det vist at vertens immunforsvar fungerer raskere hvis bakteriekommunikasjonen forstyrres.

Biofilm gruppen ved IOB har i samarbeid med kjemisk institutt ved UiO syntetisert og testet en rekke molekyler med evnen til å hindre bakteriekommunikasjon og dermed biofilm. Populært kan vi si at vi avvepner bakteriene med våre quorum sensing hemmende molekyler. Molekylene dreper ikke bakteriene i de aktuelle konsentresjonene og de utøver derved ikke et selektivt press som ellers ville kunne bidra til resistensutvikling.
 

Av Anne Aamdal Scheie
Publisert 14. nov. 2010 11:53 - Sist endret 6. des. 2017 11:30