Nye bakteriefunn ved tannråte

Årsaken til tannråte (tannkaries) i emaljen har lenge vært hevdet å være Streptococcus mutans og laktobasiller. Arbeider nylig utført i vår gruppe med moderne molekylærbiologiske teknikker på emajekaries hos barn og voksne har imidlertid brakt andre bakterielle kandidater på banen. Mange av disse bakteriene kan ennå ikke dyrkes. 

Tannreguleringsbånd for oppsamling av tannbelegg (dental biofilm)  

Ny forskning

Emaljekaries starter som hvite lesjoner på emajeoverflaten (white spots) før det oppstår hull i emaljeoverflaten. De hvite lesjonene utvikles raskt under tannreguleringsbånd. Båndene samler lett tannbelegg (dental biofilm) fordi de er vanskelig å holde rene. Derved utvikles karies.

I denne undersøkelsen lot vi hvite lesjoner utvikle seg i emaljen under reguleringsbånd på små jeksler (premolarer) som senere skulle trekkes på grunn av tannregulering. Hensikten var å undersøke hvilke endringer bakteriefloraen i biofilmen på en tann gjennomgår når det utvikles emaljekaries. Prøver av biofilmen ble tatt før påsetting av bånd (besøk 1), 3 uker etter påsetting av bånd (besøk 2) og 7 uker etter påsetting (besøk 3).

Prøvene ble analysert for samtidig tilstedeværelse av 300 predominerende bakterier i munnhulen på små glassplater med såkalt microarray teknikk (HOMIM) (basert på 16S rRNA oligonukleotidprober og Cy3-dCTP for merking av 16S rRNA genene i bakterier). Teknikken påviser også ennå ikke dyrkbare bakterier.Vi har tidligere vist at slike bakterier utgjør ca. 50 % av mikrofloraen i munnhulen. Forskerteamet bestod av forskere fra Institutt for Oral Biologi og Institutt for klinisk odontologi, Oslo samt fra Forsyth Institute/Harvard School of Dental Medicine, Boston, USA.

Overraskende funn

Stor var overraskelsen da vi fant en signifikant forskyving i sammensetningen av bakteriefloraen i tannbelegg fra besøk 1 til 3. Dette gjaldt for hele 40 ulike bakterier, hvorav 25 økte signifikant i mengde, 15 ble redusert.

Flesteparten av pasientene ved besøk 3 hadde også utviklet uttalte hvite lesjoner i emaljen. Endringene i mikrofloraen var følgelig ledsaget av begynnende kariesutvikling. Ved besøk 2 var endringen i floraen nær signifikant. Bakteriefloraene fra hvert individ hadde dessuten spesifikk signatur, dvs. at floraene fra samme individ var mer lik hverandre ved de ulike besøk enn floraene mellom ulike personer.

Konklusjoner

Forsøkene viste at:

  • Modellen med tannreguleringsbånd er utmerket for å studere bakterielle forandringer i dental biofilm som leder til tannråte,
  • Det er ingen enkelt bakterie som kan sies å starte kariesprosessen,
  • Bakteriefloraen involvert i utviklingen av tannråte er overmåte kompleks, og kariesutvikling er et resultat av endret økologi i biofilmen over emljeoverflaten.
Av Professor Ph.D. Bjørn Øgaard og Professor Ph.D. Ingar Olsen, Av Ph.D.-kandidat Lino Torlakovic
Publisert 1. mars 2011 08:50 - Sist endret 6. des. 2017 11:30