Osteoradionekrose inneholder ikke bakterier bare på overflaten.

Områder med celle- og vevsdød i kjever etter strålebehandling (osteoradionekrose) inneholder ikke bakterier bare på overflaten.

Sveipelektronmikroskopisk bilde viser stor variasjon og høy delingsaktivitet i bakterieceller i osteoradionekrose fra underkjevens margrom til et levende menneske (Foto: Steinar Stølen)

Osteoradionekrose i kjevene er en komplikasjon etter strålebehandling av kreft i ansiktsskjelettet. Strålebehandlingen kan skade normale vevsceller og blodtilførselen i ben, brusk og bløtvev. Slikt vev er utsatt for infeksjon.

Tidligere forskning

Siden 1983 har den vanlige oppfatning blant fagfolk vært at infeksjonen utelukkende finnes på overflaten, og at mikroorganismene i slike lesjoner er forurensninger. Oppfatningen baserte seg på en undersøkelse som ikke fant mikroorganismer i margrommene til kirurgisk fjernet ben med osteoradionekrose.

Ny forskning

I en serie undersøkelser utført av forskere ved Institutt for oral biologi og Rikshospitalets øre-nese-halsavdeling er det nå vist at det foreligger en meget variert flora av munnbakterier i margrommene til underkjever med osteoradionekrose. Teknikkene som er benyttet, er sveip- og transmisjonselektronmikroskopi, DNA-DNA hybridisering (for å studere likheter mellom kjente og ukjente bakteriers DNA) og sekvensering av det bakteriespesifikke genet for 16S ribosomalt RNA. Med den siste teknikken ble hele 59 dominerende bakteriearter påvist hos 8 undersøkte pasienter. Blant disse bakteriene hadde 27 % ikke tidligere latt seg dyrke. De dominerende bakteriene var Campylobacter gracilis, Streptococcus intermedius, Peptostreptococcus-arter, Fusobacterium nucleatum, Prevotella-arter og 2 ikke dyrkbare bakterier. Det var stor variasjon i bakteriefloraen mellom pasientene. Studiene, utført med forskjellige teknikker, støttet hverandre og viste entydig at margrom fra underkjever med osteoradionekrose inneholder et bredt spektrum av både dyrkbare og ennå ikke dyrkbare bakterier. Mange av dem er anaerobe (tåler ikke oksygen).

Bakteriene som ble funnet i margrommene, spiller trolig en viktig rolle for utviklingen av osteoradionekrose. Det er viktig at mikrofloraen ved osteoradionekrose blir klarlagt i sin helhet slik at vi kan gi best mulig antibakteriell behandling på individuell basis til disse pasientene.

Av Professor Ph.D. Ingar Olsen
Publisert 3. jan. 2011 14:54 - Sist endret 6. des. 2017 11:30