Hvilken behandling gir de gunstigste endringene i periodontal mikroflora over tid?

Periodontitt er en kronisk sykdom, som involverer tannkjøttet og tennenes festeapparat, og kan føre til tannløsning. Forskjellige typer bakterier kan både utløse og beskytte mot periodontitt. Det finnes flere behandlingsformer som holder periodontitt i sjakk, men hvilken fungerer best over tid?

Fig. 2: Bakterielle komplekser ved kronisk periodontitt. (Figur: Socransky et al., 1998)

Periodontitt

Fig. 1: Alvorlig periodontitt.Fig. 1: Alvorlig periodontitt og betent tannkjøtt, samt tap av tannfeste og tenner.
(Foto: Morten Enersen, UiO)

Periodontitt er en kronisk betennelse som kan gi tap av tannfeste og tenner. Periodontitt (Fig. 1) kan kontrolleres ved å fjerne eller undertrykke bakterier som utløser sykdommen (Fig. 2, røde og oransje felter) eller ved å etablere en bakterieflora som ikke skader verten (Actinomyces, Fig. 2). De fleste studier av periobehandling har vært for kortvarige til å  kunne demonstrere dette, og bakterier som beskytter mot periodontitt, har sjelden blitt viet oppmerksomhet. Antallet bakteriearter som er blitt undersøkt, har også gjennomgående vært for lavt til å kunne trekke sikre konklusjoner. Ved å benytte checkerboard DNA hybridisering (Fig. 3) undersøkte vi 40 ulike bakterier fra kliniske prøver der både sykdomsfremkallende og godartede bakterier inngikk. Forsøkene gikk over 2 år.

Metoder

Effekten av 8 forskjellige behandlinger ble undersøkt. Behandlingsmetodene omfatter kombinasjoner av forskjellige typer antibiotika med kirurgi og mekanisk fjerning av bakterier fra tannkjøtt. Plakk ble samlet fra under tannkjøttet på hver tann hos 187 pasienter. Innsamlingen foregikk ved start og etter 3, 6, 12, 18 og 24 mnd. 40 ulike bakterier ble undersøkt i hver prøve ved DNA-DNA hybridisering (Fig. 3) og testresultatene ble analysert statistisk ved en negativ binomial modell med tilfeldige effekter (RENB).

Fig. 3: Checkboard DNA-DNA hybridesering.Fig. 3: Checkerboard DNA-DNA hybridisering. Plakkprøvenummer og referanser på toppen, prober til høyre. (Figur: Socransky og Haffajee, 2005)

Resultater

Behandlingsmetoder med kombinasjonen av ulike antibiotika (amoksicillin og tetracyklin eller amoksicillin, metronidazol og tetracyklin), reduserte effektivt bakterier vist i de røde og oransje feltene i Fig. 2. Kombinasjonen av antibiotika (amoksicillin og metronidazol) i tablettform og antibiotika (tetracyklin) tilført lokalt, reduserte mengden av bakteriene Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis og Treponema denticola. Systemisk antibiotika sammen med antibiotika tilført lokalt (amoksicillin og tetracyklin) ga også økning av den godartede bakterien Actinomyces.

Mengden av bakterier økte signifikant for hvert år pasientalderen økte. Røyking økte signifikant mengden av både det røde og oransje feltet i Fig. 2. Signifikant lavere nivåer av det røde feltet ble funnet hos kvinner sammenliknet med menn, og hos svensker sammenliknet med amerikanere.

Konklusjoner

Kombinasjonen av systemisk og lokal antibiotika (amoksicillin, metronidazol og tetracyklin), var mest effektive når det gjaldt å holde bakterietallet i de røde og oransje feltene redusert over tid hos pasienter med kronisk periodontitt. Antibiotika (amoksicillin og metronidazol) økte signifikant mengden av bakterien Actinomyces. Resultatene støttet våre tidligere publiserte kliniske funn. 

Emneord: Behandlingsprosedyrer, Mikrobiologi, Bakteriologi, Periodontititt Av Ibrahimu Mdala, Anne Haffajee, Sigmund S Socransky, Ingar Olsen, Birgitte Freiesleben de Blasio, Magne Thoresen
Publisert 6. aug. 2012 09:24 - Sist endret 6. des. 2017 11:30