Sammenheng mellom tanninfeksjon og hjertekarsykdom

Infeksjoner i munnhulen, spesielt fremskreden periodontitt er satt i sammenheng med økt risiko for hjertekarsykdom.

Vår gruppe har bidratt med mikrobiologiske og epidemiologiske undersøkelser for å belyse sammenhengen.
 

Funn i undersøkelsen

Samlet støtter de epidemiologiske funnene en sammenheng mellom hjertekarsykdom og tanninfeksjon. De støtter også mikrobiologiseksjonens funn om at munnhulen kan være et utgangspunkt for bakterier som spres med blodet og gjenfinnes på forkalkede hjerteklaffer, i utvidelser på hovedpulsåren, i hjernen, i ledd (revmatikere) og i lunger (KOLS-pasienter). 

Oslo-undersøkelsene

Våre epidemiologiske studier er basert på Oslo-undersøkelsen fra 1972/73 (Oslo I). 12 764 menn som i 2000 fremdeles bodde i Oslo eller naboområder ble invitert til å være med på en ny helseundersøkelse, Oslo II. 6 530 menn deltok.

Ikke enkeltbakterier, men et knippe bakterier øker risikoen for myokardinfarkt

Vi undersøkte antistoffnivåene i serum mot periodontittbakteriene Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia og Treponema denticola hos 548 menn med selvrapportert myokardinfarkt og 625 kontroller. Antistoffverdiene var klart forbundet med myokardinfarkt (p=0.032). Det var ingen av akteriene som var mer relatert til myokardinfarkt enn de andre. Ingen enkelt bakterie, men kombinasjoner av periodontittbakterier er forbundet med økt risiko for yokardinfarkt, uavhengig av kjente risikofaktorer for hjertekarsykdom.

Sammenheng mellom tannuttrekking på grunn av infeksjon og myokardinfarkt

548 menn fra Oslo II-undersøkelsen med en selvrapportert historie om myokardinfarkt ble inkludert i studien; 625 var kontroller. Det ble justert for kjente risikofaktorer for myokardinfarkt og periodontitt: systolisk blodtrykk, røking, totalkolesterol, kroppsmasseindeks og utdannelse. Flere menn med tidligere myokardinfarkt hadde tenner trukket på grunn av infeksjon enn kontrollene (92,7 % mot 88,6 %, p=0.020). Uttrekking grunnet tanninfeksjon er forbundet med myokardinfarkt hos eldre menn.

Alkohol modifiserer betydningen av munnhuleinfeksjon for myokardinfarkt

Oslo II undersøkelsen inviterte 12 764 menn til å delta. Av disse ga 5 900 selvrapportert informasjon om myokardinfarkt, tannuttrekkinger, alkoholinntak og andre kjente risikofaktorer for myokardinfarkt. Uttrekking på grunn av tanninfeksjon økte risikoen for myokardinfarkt, men regelmessig alkoholinntak 2-7 ganger per uke reduserte risikoen. Dette var i motsetning til personer som inntok alkohol sjeldnere. Resultatene indikerte at regelmessig alkoholinntak 2-7 ganger i uken reduserer sammenhengen mellom tannuttrekking grunnet infeksjon og myokardinfarkt.

C-reaktivt protein (CRP) varierer i mengde ved en rekke kroniske lidelser

Vår studie basert på Oslo II undersøkte CRP-nivået i serum ved en rekke kroniske lidelser hos 5 111 menn. Menn med selvrapportert hjerteinfarkt, astma, sukkersyke,
kronisk bronkitt/emfysem, osteoporose eller fi bromyalgi/kronisk smertesyndrom hadde klart forhøyede CRP nivåer i forhold til menn uten disse sykdommene. Menn med periodontitt, hadde en gjennomsnittlig CRP på 3,90 mg/l mot 3,61 mg/l hos de uten.

Av Professor Dr odont Ingar Olsen og Seniorforsker Dr med Kjersti Skjold Rønningen, Professor Dr philos Lise Lund Håheim
Publisert 28. sep. 2011 20:17 - Sist endret 6. des. 2017 11:30