Tonsillolitter – er de dekket av biofilm?

Tonsillolitter er mineraliserte stener, som dannes ved mandlene bakerst i svelget. Undersøkelser med elektronmikroskop og lysmikroskop viser hva tonsillolitter består av. 

Tonsillolitter

Tonsillolitter er sten-lignende forkalkninger i området der mandlene ligger bakerst i svelget. Store stener er sjeldne, men mindre forkalkninger fra 1 - 7 mm er ganske hyppige. I en undersøkelse med CT har man funnet forkalkninger hos 20 % av kvinner med gjennomsnittsalder 55 år. Bare ganske få personer med tonsillolitter får ubehag, svelgevansker eller betennelse.

Bilde 1: Tonsillolitt i munnhule. Foto: Edgar Bachor

 

Pasient med tonsillolitter

Vi undersøkte en mannlig pasient med smerter i mandelområdet på høyre side. Undersøkelse viste en hvit forandring med hård konsistent. Ved hjelp av et lett trykk fra en spatel på fremre ganebue, slik som vist på bilde 1, var det mulig å bevege forkalkningen med den følge at det slapp ut puss. I tillegg ble det ved hjelp av CT funnet en mindre sten på venstre side.

 

Mineralisering

Bilde 2: Tonsillolitt og mandler. Foto: Edgar Bachor

Begge mandlene inklusive stenene ble fjernet i narkose. Stenen på høyre side veide 0,65 g og den fra venstre side 0,18 g (Bilde 2). Den kjemiske sammensetningen var nesten lik og besto i hovedsak av fosfat og kalsium. På venstre side fantes det i tillegg små mengder sulfat. Lysmikroskopiske undersøkelser viste flere mindre forkalkninger i kryptene på mandlenes overflate.

 

Bilde 3: Tonsillolitter består av mineralisert vev, dekket av biofilm. Foto: Edward B. Messelt og Kristian Godøy.

 

Biofilm

Tonsillolittene viste en kjerneregion med konsentriske forkalkninger (Bilde 3). Elektronmikroskopiske undersøkelser viste at overflaten på tonsillolittene på høyre og venstre side hadde en nesten identisk 3D struktur som bestod av sopp og bakterier (Bilde 4). Dette er bestanddeler som normalt påtreffes i oral biofilm. Dette indikerer at tonsillolitter er dekket av biofilm i likhet med resten av munnhulens overflate.

Bilde 4: Lysmikroskopisk undersøkelse viser sopp og bakterier, bl.a. actinomyces, spirocheter, strepto- og stafylokokker. Foto: Steinar Stølen 


Konklusjon

Det kan fastslås at tonsillolitter består av en mineralisert matriks som er dekket av biofilm. Årsaker til dannelsen av tonsillolitter er trolig relatert til endret sammensetning av spyttet eller lokale betennelser. Fjerning av mandlene medfører at tonsillolitter ikke dannes.

Av Jan Kristian Godøy, Edward B. Messelt, Edgar Bachor
Publisert 10. feb. 2012 11:44 - Sist endret 6. des. 2017 11:30