Disputas: Rabia Khan - Molekylær oral mikrobiologi

BDS Rabia Khan ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Genetic competence in Streptococcus mutans: Role of CSP and XIP signaling pheromones

Rabia Khan. Foto: Per Gran, IOB.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Forsker Rozenn Gardan, French National Institute for Agricultural Research, Paris, Frankrike
  2. opponent: Postdoktor Vegard Eldholm, Nasjonal folkehelseinstitutt, Oslo, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Cecilie Morland, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan for forskning Ståle Petter Lyngstadaas, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Fernanda Cristina Petersen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bakterier kan kommunisere med hverandre ved hjelp av små molekyler som kaller feromoner. Feromonene skilles ut, og sanses av bakterier. De er også viktige for å kontrollere viktige egenskaper hos bakteriene, som for eksempel deres evne til å forårsake sykdom. Evnen til å forstå reguleringsmekanismen til feromonene kan være viktige for å utvikle nye strategier til å bekjempe infeksjoner. Doktorgradskandidat Rabia Khan, har jobbet med å studere signalveier som er regulert av CSP og XIP peptider, to feromoner produsert av Streptococcus mutans, og deres mulige funksjoner. CSP og XIP induserer S. mutans til å ta opp gener fra omgivelsene, en prosess som kalles naturlig transformasjon. Overføring av gener som koder for antibiotika resistens gjennom naturlig transformasjon er et globalt helseproblem.

For å forstå hvilke signalveier som er regulert av CSP og XIP feromoner, har kandidaten identifisert den naturlige formen for feromon XIP. Videre har Khan utforsket koblingen mellom de to feromonene ved å kartlegge alle genene i S. mutans som forandrer ekspresjon i respons til CSP og i fravær av XIP. Kandidaten har også undersøkt hvor konservert produksjon og respons av CSP og XIP er blant S. mutans, og har vist at kommunikasjon via disse feromonene er utbredt i denne bakteriegruppa. Naturlig transformering er viktig for at bakterien skal kunne skaffe seg nye gener, og på den måten har de større sjanse til å overleve i et miljø med et konstant seleksjonspress. Kunnskap om kommunikasjon mellom bakterier kan hjelpe oss til å finne alternative behandlinger for bakterielle infeksjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 17. juni 2015 09:15 - Sist endret 22. juni 2015 08:35