2019

Tidligere

Tid og sted: 27. juni 2019 12:15, Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

Cand.odont. Minou Nirvani ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Morphological and Genetic Aspects of Rhythmic Activity during Enamel and Tooth Development.