2021

Tidligere

Tid og sted: 2. juli 2021 12:15, Zoom

Cand. odont. Sanja Petronijevic ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): IgG and IgA anti-Amelogenin autoantibodies in children with untreated celiac disease.

Bildet kan inneholde: topp, panne, nese, kinn, smil.
Tid og sted: 23. apr. 2021 13:15, Zoom

Cand.med.vet. Kjersti Sturød ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Impact of antibiotic exposure on the human microbiome and resistome: from laboratory to clinical studies.

Bildet kan inneholde: øre, leppe, kinn, munn, frisyre.
Tid og sted: 29. jan. 2021 09:15, Zoom

Olaf Joseph Franciscus Schreurs ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Studies on oral lichen planus – cell biology and pathological tissue changes.