2014

Tidligere

Tid og sted: 18. nov. 2014 11:15, Store auditorium A1.1001, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10

M.Sc. Stian André Engen ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Streptococcus mitis: host-parasite interactions.