Disputas: Ida Grunnan Fostad - Odontologi

Cand.odont. Ida Grunnan Fostad ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Salivary Dysfunction and Dry Eye Disease – a Clinical and Laboratory Approach to Novel Assessment and Treatment.

portrettfoto av Ida Grunnan Fostad
Ida Grunnan Fostad. Foto: © Det odontologiske fakultet, UiO/Margit Selsjord.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Assistant Professor Cintia S De Paiva,  Baylor College of Medicine, Houston, USA
  2. opponent:  Professor emeritus Haakon Breien Benestad, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Roger Simm, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Darlene A. Dartt, Department of Ophthalmology, Harvard Medical School, USA

Sammendrag

Symptomer på tørr munn og tørre øyne er vanlig i befolkningen. I alvorlige tilfeller kan disse tilstandene føre til dårligere helse og livskvalitet hos de som er rammet. Pasienter med tørr munn kan blant annet ha høyere risiko for å få hull i tennene, slimhinne-infeksjoner, tannerosjoner og tannkjøttsykdom. Videre kan tørre øyne føre til kroniske smerter og svekket syn, samt gi sår og arrdannelse på øyeoverflaten.

I første studie ble det hos pasienter med tørre øyne vist at munntørrhet var assosiert med økt grad av symptomer på tørre øyne, samt nedsatt funksjon av meibomske kjertler i øyelokkene. Opplevelsen av tørr munn var også assosiert med kvinner, høy alder og bruk av medisiner. Studien viste således at opplevelsen av munntørrhet kan være en indikasjon på mer alvorlig grad av tørre øyne.

Neste studie tok for seg utprøving av in vivo konfokal mikroskop til diagnostikk av tørr munn. Det finnes ingen etablert metode for objektiv undersøkelse av slimhinnen hos disse pasientene. I studien kunne man med in vivo konfokal mikroskop påvise morfologiske forandringer på cellenivå i munnslimhinnen til munntørre pasienter. Studien beskrev videre en ratio for de optiske forandringene i munnslimhinnen som viste høy sensitivitet og spesifisitet for deteksjon av tørr munn. Studien viste at in vivo konfokal mikroskop er lovende med tanke på undersøkelse av munnslimhinnen.

De to siste studiene omhandlet optimalisering av behandling av sykdom på øyets overflate, inklusive bindehinnen. Hos pasienter med arrdannelse på øyeoverflaten, som ofte er assosiert med alvorlig tørre øyne, kan behandling bestå i å transplantere dyrkede bindehinne-celler. En viktig funksjon for bindehinne-celler er å produsere mucin som er en sentral komponent i den beskyttende tårefilmen. Studiene viste at ved forbedret dyrkningsteknikk kan man potensielt øke andelen av slike mucin-produserende celler i dyrkede transplantat.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 21. nov. 2017 08:07 - Sist endret 21. nov. 2017 14:22