Disputas: Roger Junges - Health sciences

Doctor of Dental Surgery Roger Junges ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies on streptococcal cell-to-cell signalling systems and host interactions.

Foto: Margit Selsjord, OD/UiO

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Anders P Håkansson, Lunds universitet, Sverige
  2. opponent: Associate Professor José Lemos, Department of Oral Biology, University of Florida, USA
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Hanna Tiainen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Pål Barkvoll, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Fernanda C. Petersen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tradisjonelt har bakterier blitt sett på som individuelle celler. Man har tenkt at de virker uavhengig av hverandre. Nyere forskning har derimot vist at kommunikasjon mellom bakterier er vanlig og at dette blir brukt for å koordinere kollektiv atferd. Slikt mikrobielt samarbeid er involvert i viktige funksjoner, som for eksempel utveksling av genetisk materiale, biofilmdannelse, og aktivering av sykdomsfremkallende egenskaper. Selv om kommunikasjon mellom bakterier er utbredt, er funksjonen til de fleste kommunikasjonssystemer fortsatt ikke fullt ut forstått. Streptokokker er bakterier som er utbredt i munnhulen og de øvre luftveiene hos alle mennesker. Noen av dem er ufarlige, mens andre kan gi alvorlig sykdom.

Ved hjelp av genomredigering, klarte Roger Junges i sitt doktorgradsarbeide å identifisere mulige kommunikasjonssystemer hos disse streptokokkene. Arbeidene har bidratt til å vise forhold som aktiverer mikrobielle kommunikasjonssystemer som bl.a. regulerer streptokokker sine evner til å overføre genetisk materiale. Dette er egenskaper som fremstår som særlig relevante for bakterienes evne til å erverve, eller spre, antimikrobiell resistens. Det ble også vist at disse streptokokkene ofte tar opp gener fra miljøet, og at Streptococcus mutans har en reguleringsmekanisme for systemet som gjør at bakterien kan justere frekvensen av DNA-opptak. S. mutans er vist å ha en vesentlig rolle i utvikling av hull i tennene.

I arbeidet beskrives også ett hittil ukjent kommunikasjonssystem hos Streptococcus pneumoniae. Denne mikroben er årsak til over 1 million dødsfall hvert år. Systemet vist seg å være viktig for at mikrobene skal forårsake sykdom. Funnene danner ett grunnlag for potensielt nye strategier for å bekjempe smittsomme sykdommer.

Hovedveileder for arbeidet var Prof. Fernanda C. Petersen fra Det Odontologiske Fakultet ved Universitetet i Oslo. Arbeidene ble utført i samarbeid med University of Illinois at Chicago (UIC), University College London (UCL) og The Forsyth Institute.

I forbindelse med sitt doktorgradsarbeid ble Junges tildelt tre internasjonale forskningspriser fra International Association for Dental Research «IADR». Disse prisene var IADR NOF Hatton Award 2014 i Dubrovnik, Kroatia; IADR Lion Dental Research Award 2016 i Seoul, Sør-Korea; og IADR Colgate Research in Prevention Travel Awards 2017 i San Francisco, USA.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 9. juni 2017 08:23 - Sist endret 9. juni 2017 09:27