Disputas: Minou Nirvani - Anatomi

Cand.odont. Minou Nirvani ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Morphological and Genetic Aspects of Rhythmic Activity during Enamel and Tooth Development.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Ning Xu Landén, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Klinikksjef Hilde Nordgarden, TACO senter, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anders Verket, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Amer Sehic, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Døgnrytme, eller kroppens klokke, påvirker mange prosesser i kroppen. Denne avhandlingen viser at døgnrytme også kan være en regulerende faktor i hvordan tannemalje utvikles.

Tannemaljen er kroppens hardeste mineraliserte vev, og en veldig viktig barriere for å holde tennene friske. Når tennene utvikles, er det ameloblast-celler som er ansvarlige for å danne tannemaljen. De danner rekker som beveger seg rytmisk fra tannbenet og utover mot den endelige emalje-overflaten, og legger igjen proteiner og små krystaller som etter hvert utgjør den ferdige emaljen. Når tennene er ferdig utviklet, dør ameloblast-cellene, og derfor kan ikke emaljen reparere seg selv. Den tannemaljen som dannes når tennene utvikles, beholder vi dermed hele livet.

Fordi mange tannproblemer og sykdommer er knyttet til emaljen, er det veldig viktig å forstå detaljene i hvordan ameloblast-cellene oppfører seg.

Denne avhandlingen har tatt for seg rytmen i emaljedannelsen hos mus. Ved å undersøke sporene etter ameloblast-cellenes bevegelser i skanningelektronmikroskop-bilder av musetenner, og ved å se på gen og mikro-RNA uttrykket, fikk vi påvist en rytmisk emalje utvikling, og at gener og mikro-RNA-molekyler oppfører seg forskjellig ut fra døgnrytme: genuttrykkene økte eller minsket avhengig av om det var dag eller natt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 13. juni 2019 08:26 - Sist endret 13. juni 2019 10:42