Digital disputas: Gro Herredsvela Rørvik - Mikrobiologi

Master of science in molecular bioscience Gro Herredsvela Rørvik ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Streptococcus mitis: Host cell responses and c-di-AMP signalling.

Gro Herredsvela Rørvik. Foto: OD/UiO.

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Bruk Q&A-funksjonen i Zoom

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 25. november kl 17.40)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Justin Merritt, School of Dentistry, Oregon Health & Science University, Portland, USA

2. opponent: Professor Natalia Tschowri, Institute of Microbiology, Leibniz University Hannover, Tyskland

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Trude M. Haug, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for spesialistutdanning Jan Eirik Ellingsen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Instituttleder Roger Simm, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bakterien Streptococcus mitis er en kløpper på å tilpasse seg det varierte miljøet i munnhulen vår. I sin doktorgradsavhandling har Gro Herredsvela Rørvik vist hvordan nivået av et spesielt signalmolekyl, kalt syklisk-di-AMP, påvirker hvordan denne bakterien tåler utfordringer som er typiske for livet i munnen vår.

Streptococcus mitis – En venn for livet?

Streptococcus mitis er en bakterie som flytter inn i munnen vår rett etter at vi er født, og blir der til vi blir gamle. Der har den tilhold stort sett uten å skape trøbbel for verten sin. I tilfeller der verten får nedsatt immunforsvar, slik som for eksempel ved kreftbehandling, kan den likevel i noen tilfeller føre til sykdom.

Kommunikasjon er nøkkelen

I sitt doktorgradsarbeid har Gro Herredsvela Rørvik forsøkt å forstå mer av kommunikasjonen som bidrar til en sunn relasjon mellom mennesker og en av de mange bakteriene som lever i og på oss. I første del av arbeidet studerte hun og kollegaene ved Institutt for oral biologi hvordan cellene i munnen vår reagerer på å bli utsatt for S. mitis. Da oppdaget de at en reseptor på overflaten av cellene våre reagerer på akkurat denne streptokokken, men ikke på andre beslektede streptokokker.

Herredsvela Rørvik har også studert hvordan S. mitis bruker signalmolekylet syklisk-di-AMP til å tilpasse seg utfordringene den møter i munnen vår. Signalmolekyler er budbringere som overfører informasjon om det som skjer på utsiden av cellen til innsiden av cellen. På den måten kan bakteriecellen til enhver tid tilpasse seg omgivelsene sine. Hun har studert hvordan syklisk-di-AMP blir lagd og brutt ned i akkurat denne bakterien. Ved å fjerne genene som står for produksjon og nedbrytning av dette molekylet, har hun kunnet undersøke hva som skjer med bakterien ved både høye og fraværende nivåer av dette molekylet. Dette arbeidet har vist at riktige nivåer av syklisk-di-AMP er viktig blant annet for normal vekst av S. mitis, og for overlevelse når den blir utsatt for antibiotika, lav pH og antibakterielle stoffer man ofte finner i tannhygieneprodukter.

Så hva er det som gjør at hun har valgt å bruke tid på en bakterie som vanligvis ikke gjør oss syke? Det er fordi det virker som at akkurat denne bakterien er ekstra flink til å tilpasse seg de endringene som skjer rundt seg og håndtere de stadige truslene fra immunforsvaret vårt. Gjennom å bli enige om spillereglene, kan vi og bakteriene i munnen vår leve sammen uten å skade hverandre. Økt kunnskap om grunnlaget for en vellykket sameksistens mellom oss og bakteriene våre, gjør at vi også kan forstå mer av hva som skjer når de samme bakteriene fører til sykdom. En slik økt forståelse vil komme godt med når vi skal håndtere utfordringene vi ser med antibiotikaresistens.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 11. nov. 2021 10:31 - Sist endret 25. nov. 2021 11:55