Digital disputas: Sanja Petronijevic - Oral biologi, cøliaki-induserte emaljedefekter

Cand. odont. Sanja Petronijevic ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): IgG and IgA anti-Amelogenin autoantibodies in children with untreated celiac disease.

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Bruk Q&A-funksjonen i Zoom

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpnes 2. juli kl 12.00)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Research Director Sylvie Babajko,  Molecular Oral Pathophysiology Lab, INSERM, Frankrike

2. opponent: Førstemanuensis Qalbi Khan, Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ingvild Johnsen Brusevold, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Roger Simm, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Trond Halstensen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cøliaki er en autoimmun reaksjon på gluten i hvete, bygg og rug som klassisk gir tynntarmsbetennelse og dårlig absorbsjon av næringsstoffer, men som også har andre mer diffuse plager.  Større undersøkelser har vist at 1-1,5% har cøliaki i Norge, men at de fleste er udiagnostiserte. Udiagnostisert, ubehandlet, aktiv cøliaki i barneårene kan gi til dels store emaljeskader på de permanente tennene. Årsaken er ukjent selv om man tidligere har spekulert om kalsiummangel, genetikk og/eller autoimmunitet hadde betydning.

Cand. Odont. Sanja Petronijevic har i sin avhandling: «IgG and IgA anti-Amelogenin autoantibodies in children with untreated coeliac disease» påvist at barn med aktiv cøliaki har høyere nivå av antistoff mot gluten som kryssreagerer med emaljeproteinet amelogenin. Slike anti-amelogenin antistoffer kan derfor påvirker emaljedannelsen hos barn med cøliaki.

Selv om IgA reaktiviteten mot amelogenin var mer cøliakispesifikk, var IgG nivået høyere, særlig hos de sykeste cøliakibarna. For å undersøke om disse autoantistoffene mot amelogenin bare var kryssreagerende anti-gliadin antistoffer og om de bandt seg til andre amelogenin-områder hos cøliakibarn enn hos de få kontrollene som også hadde slike antistoffer, gjennomførte man en epitope-kartlegging for å identifisere hvilke amelogenin områder som antistoffene bandt. Mens IgG/IgA hos cøliakibarna hovedsakelig bandt de gliadin-sekvens-homologe, sentrale delene av amelogenin, var det mer spredt binding hos kontrollene. Slike autoantistoffer vil kunne gi emaljeskader ved å forhindre amelogenin sin normale proteinfolding, sin binding til andre emaljedannende proteiner og/eller forhindre proteolytisk degradering som er nødvendig for å få dannet sterke emaljekrystaller. Cøliaki-assosierte emaljedefekter kan derfor være en egen ekstraintestinal autoimmun reaksjon, som rammer noen barn med ubehandlet aktiv cøliaki under tanndannelsen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 18. juni 2021 09:29 - Sist endret 29. juni 2021 14:50