English version of this page

Sparket i gang internasjonalt samarbeid

Rundt 30 forskere fra Brasil, USA og UiO sparket i gang det internasjonale samarbeidsprosjektet «Resispart» i USA i forrige uke. Prosjektet, ledet av Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi, preges allerede av samarbeid, god stemning og forventninger.  

gruppebilde av cirka 30 forskere stilt opp i en spiraltrapp

«Resispart» samlet nesten 30 forskere fra alle nivåer til det første av tre møter, med full konsentrasjon på antimikrobiell resistens. Her er hele gruppa i DNA-trappa ved University of Illinois i Chicago. Foto: Hilde Zwaig Kolstad, OD/UiO. 

Hensikten med prosjektet er å rette søkelyset mot antimikrobiell resistens ved å koble utdanning og forskning. En vel så stor del av samarbeidet dreier seg imidlertid om å legge grunnlag for forskningsbasert undervisning om det høyaktuelle temaet, som viser seg tydeligst gjennom trusselen antibiotikaresistens er for global helse.

 – «Resispart» er en unik mulighet til å forene sterke forskningsmiljøer både for å drive forskningen videre, men også for å sørge for at de yngre generasjonene har oppdatert og forskningsbasert undervisning med høy kvalitet, presentert på en interaktiv og engasjerende måte, forteller Petersen. Hun er veldig fornøyd med det første møtet, som kollegene ved University of Illinois at Chicago var vertskap for.

– Forskning er lagspill. For å kunne prestere best mulig sammen, og nå så langt som vi ønsker, må vi bli kjent med hverandre, forstå hvilke områder de ulike forsker innenfor, få oversikt over hvilke metoder som blir brukt og hvilke fasiliteter som vi sammen har til rådighet. Denne samlingen har vært svært vellykket - den la grunnlag for bedre forståelse på alle punkter, og god inspirasjon til å fortsette arbeidet, forteller hun.

Åpne, digitale undervisningsopplegg

Et konkret resultat som skal komme ut av «Resispart», er et åpent digitalt undervisningsopplegg om antimikrobiell resistens, en såkalt «MOOC» (Massive Open Online Course). Kurset skal bidra til kvalitetssikret og engasjerende undervisning for flere grupper. Først og fremst skal det tilbys studentene ved Det odontologiske fakultet og de andre samarbeidende institusjonene. Men det skal også være relevant og tilgjengelig for andre studenter, for eksempel i medisin, i tillegg til helsepersonell og andre relevante yrkesgrupper.

Allerede på kick-offen i Chicago holdt Petersen en idémyldrings-session der deltakerne tenkte og diskuterte seg fram til konkrete temaer kursene kan dreie seg rundt, hva undervisningsopplegget bør inneholde, og hvordan det bør utformes.

– Det var spennende å høre alle sammen tenke høyt og fritt, og spinne videre på hverandres ideer. Vi kom faktisk litt videre i å utvikle noen spesifikke temaer for en MOOC, men nå skal vi jobbe videre og se hva vi skal velge å prioritere, sier Petersen.

Treårig samarbeid

Rundt 15 forskere samlet rundt et bord innendørs
Fernanda Petersen sammen med sine norske kolleger og noen av de andre deltakerne fra Brasil og USA, ved Windy River i Denver. Foto: Pedro Ricomini, Unicamp.

Opplegget i Denver og Chicago var bakteppet for en ukes kick off med deltakere fra alle de fire samarbeidende institusjonene: brasilianske Unicamp, Forsyth Institute i Boston og University of Illinois at Chicago i USA, og Universitetet i Oslo. Resispart-gruppa som deltok bestod av rundt 20 ph.d.-kandidater, post-doc’er og seniorforskere som først deltok på Wind River – konferanse i Denver. Alle PhD.- og post-doc-kandidatene holdt poster- og muntlige presentasjoner.

Deretter var et sommervarmt Chicago bakteppet for to dager med presentasjoner og diskusjoner ved University of Illinois. «Resispart» skal særlig legge til rette for utveksling og forskningsopphold på tvers av de deltagende universitetene. Programmet inneholdt også mer sosiale evenementer som bidro til at forskerne ble bedre kjent med både hverandre, hverandres hjembyer og utdanningsinstitusjoner. Fra IOB deltok Roger Junges, Rabia Khan, Gabriela Salvadori da Silva, Kjersti Sturød, Heidi Aarø Åmdal, og Petersen selv.

Møtet i Chicago og prosjektet forøvrig finansieres av Forskningsrådet og Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) sin INTPART-tildeling, og går over tre år. Det skal avholdes ett fellesmøte hvert år. Neste år blir det én uke med kurs, forelesninger og fellessesjoner ved Unicamp i Brasil. I 2020 er det Det odontologiske fakultet og Oslo som blir vertskap.

«Resispart» er ett av flere pågående prosjekter om antimikrobiell resistens som Fernanda Petersen leder, og gruppa utvides stadig. I løpet av høsten blir Petersens team styrket av ytterligere to ph.d.-kandidater og en postdoc.

Les flere saker om Petersens forskningsprosjekter:

Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 27. juni 2018 10:30 - Sist endret 18. nov. 2022 15:47