English version of this page

Ytterligere finansiering til forskning på antibiotikaresistens hos nyfødte

Professor Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi fikk, sammen med sine samarbeidspartnere,  en betydelig tildeling fra Olav Thon Stiftelsen i dag. Forskningsmidlene går til prosjektet: «Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants».

De to forskerne stilt opp utendørs. De ser fornøyde ut. Kuntziger til venstre og Petersen til høyre.

Fernanda Petersen (t.h.) og Thomas Kuntziger samarbeider på forskningsprosjektet «Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants». ©OD,UiO/Margit Selsjord.

Tildelingen er under kategorien for støtte til nordiske forskningssamarbeid i medisin.

– Dette er en svært viktig tildeling, den gjør det mulig å satse betydelig på helsen til premature barn. Forhåpentligvis kommer den til å lede frem til tiltak som kan bidra til å redusere utfordringene med antibiotikaresistente organismer som denne sårbare gruppen opplever, forteller Petersen.

Hennes partnere i prosjektet er danske professor Gorm Greisen fra Universitetet i København og svenske professor Anders Håkansson fra Universitetet i Lund. I tillegg er hennes nasjonale partnere Dr. Kirsti Haaland, professor Dag Berild, og professor Ola Didrik Saugstad fra Oslo Universitetssykehus, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Ulf R. Dahle, og kollega Thomas M. Kuntziger, førsteamanuensis ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet.

Prosjektet ble tildelt 10 mill. NOK.

Seneste tildeling i en rekke av flere

Støtten fra Olav Thon Stiftelsen kommer i tillegg til to andre, større tildelinger Petersen og hennes kolleger nylig har fått til forskning på antibiotikaresistens. I oktober ble det klart at Norges forskningsråd støtter et større forskningssamarbeid med norske og indiske helsemyndigheter, som søker å finne ut hvordan man bedre kan beskytte prematurfødte barn mot infeksjoner som er resistente mot antibiotika.

I tillegg fikk Petersen i november en tildeling til et forsknings- og undervisningssamarbeid, også dette med internasjonalt tilsnitt: «Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA».

Olav Thon (t.v.) og Ole Petter Ottersen, rektor ved Karolinska Universitet i Stockholm, kunngjorde tildelingene fra Olav Thon stiftelsen på Hotell Bristoll i formiddag. Foto: Katrine Lunke/Olav Thon Stiftelsen.

– Tildelingen fra Olav Thon Stiftelsen bidrar til å styrke det nettverket og de prosjektene som allerede er i ferd med å startes opp. Tildelingen vi har fått i dag gir disse arbeidene en nordisk vinkling og totalt utgjør prosjektene en betydelig satsning på et stort og økende samfunnsproblem, forteller Petersen.

Hun legger til at felles mål for prosjektene er å informere og undervise om antibiotikaresistens, og identifisere metoder og rutiner som reduserer risikoen for å utvikle og spre det videre:

– Det er en lang vei å gå. Vi skal lage nettforelesninger og benytte avanserte såkalte metagenomanalyser, og dyreforsøk. Jeg ser frem til å komme i gang og gleder meg både til rekruttering, analyser og fortolkning av data sammen med det sterke nettverket vi har etablert.

Emneord: antibiotikaresistens, Olav Thon stiftelsen, tildeling Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 11. jan. 2018 15:46 - Sist endret 1. juni 2021 12:47