Internasjonalt samarbeidsmøte i Brasil

Forskere fra UiO, University of Illinois at Chicago, Forsyth Institute og J. Craig Venter Institute reiste til Piracicaba Dental School på University of Campinas i Brasil. Målet med reisen var å samle studenter og forskere fra forskjellige institusjoner for å diskutere og presentere deres siste funn innenfor antimikrobiell resistens feltet (AMR).

Studenter og forskere fra USA og Norge møttes i Brasil for det årlige RESISPART møtet

Studenter og forskere fra USA og Norge møttes i Brasil for det årlige RESISPART møtet. Foto: Privat

RESISPART er finansiert av Forskingsrådet og DIKU og er en del av INTPART programmet. Prosjektet har som hovedmål å fremme interaksjon mellom utdanning og forskning, med fokus på internasjonal nettverksbygging og antimikrobiell resistens.

Resistente mikrober tar livet av minst 700 000 mennesker hvert år, i følge Verdens Helseorganisasjon. Anslag viser at antallet kan øke i løpet av de neste 30 årene til 10 millioner dødsfall årlig om vi ikke greier å snu utviklingen. Dette kan øke fattigdommen i verden betraktelig, og ha like stor effekt på verdensøkonomien som finanskrisen hadde i 2008/2009.

For at antibiotika skal forbli et globalt fellesgode, er det viktig at utdanning av helsepersonell legger vekt på at de som foreskriver legemidler, er restriktive til bruk av antibiotika. Dette er forankret i det Norske Nasjonal strategiske plan mot antimikrobielle resistens. Gjennom RESISPART får studentene innsikten i den global utfordringen som AMR representer, sier leder for prosjektet Prof Petersen. Og de får en unik sjanse til å lære og utveksle kunnskap om hvordan dette fungerer i ulike land.

Internasjonale interaksjoner

Bilde av deltagere på RESISPART symposium
RESISPARTs årlige symposium. Foto: Privat

Forskere og studenter fra alle institusjonene møttes til seminarer og workshops om hvordan man skal takle antibiotikaresistens-problemet. Både bachelor, master og PhD-studenter, postdoktorer, professorer og forskere fra FoP, UiC, Forsyth Institute, JCVI og UiO deltok. 

Det ble organisert en workshop om mikrobiom og resistom analyse. Slike analyser kan blant annet brukes til å forstå hvordan antimikrobiell resistens oppstår. Dette er spennende for å se hvor vi kan fokusere vårt framtidige samarbeid.

Seminarer og workshops

Det ble også arrangert seminarer der studentene ble delt opp og skulle diskutere de andres forskning gjennom en såkalt Problembasert læringsmetode (PBL). På forhånd hadde alle deltagerne levert inn abstrakt fra deres egen forskning og disse ble brukt som utgangspunkt.

Studentgruppe for problem basert læring. Photo: PrivatStudentgruppe for problem basert læring. Photo: Privat

Studentgruppe for problem basert læring. Photo: Privat
Studentgrupper jobber med problemløsninger rundt antibiotika resistens. Foto: Privat

Studentgruppe for problem basert læring. Photo: Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig symposium

Det ble også arrangert et symposium åpent for ekstern deltagelse: Antimicrobial resistance: challenges and novel approcahes inspired by oral research. Studentene fikk også mulighet til å vise frem sin forskning og få nye input til ideer.

Gjesteforeleser Professor Cassiano Rösing fra Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS),
Gjesteforeleser Professor Cassiano Rösing fra Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS). Foto: Cesar Maia
Professor Fernanda Petersen holder forelesning på RESISPARTs årlige symposium. Photo: Cesar Maia
Professor Fernanda Petersen holdt forelesning på RESISPARTs årlige symposium. Foto: Cesar Maia

 

 

 

 

 

Omvisning

Lederne fra UiO fikk omvisning på fakultetet. De fikk muligheten til å se klinikken, laboratorier og hvor studentene jobber. Dette er spennende for å se hvor vi kan fokusere vårt framtidige arbeid.

Tannlegelaboratoriet for studenter. Photo: Privat
Tannlegelaboratoriet for studenter. Foto: Privat
Pasientklinikken på Piracicaba Dental School. Photo: Privat
Pasientklinikken på Piracicaba Dental School. Foto: Privat

 

 

 

 

 

Fremtidig samarbeid

Dette møtet bygde videre på samarbeidet mellom nevnte institusjoner. Studenter fra UiO har tidligere reist til UiC og Det odontologiske fakultet har tidligere mottatt studenter fra Piracicaba Dental School.

Målet er å opprette en langvarig samarbeidsavtale mellom UNICAMP og UiO som kan vare utover prosjektperioden. På bakgrunnn av dette ble det arrangert et møte mellom ledelsen fra Det odontologiske fakultetet fra UiO og Piracicaba Dental School for å diskutere videre utvekslingssamarbeid.

Forankringen av samarbeidet på institusjonsnivå er viktig for å sørge for at synergien som prosjekter bringer til utdannelse og forskning, fortsetter utover prosjektperioden, sier Fernanda Petersen. Vi er veldig glade for den gode velkomsten vi fikk fra alle ansatte, studenter og spesielt professor Pedro Ricomini som koordinerte møtet i Brasil. Vi er veldig fornøyde med hele turen!

Ledere fra UiO og Piracicaba Dental School møttes for å snakke om videre samarbeid.
F.v.: Professor Pedro Ricomini, Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Prodekan Amer Sehic, Professor Fernanda Petersen, Celso Morooka  (representant fra det internasjonale kontoret), Professor Cinthia Tabchoury, Professor Italo Delalibera (ESALQ-USP), Visedekan (klinikk) Professor Flávio Henrique Baggio Aguiar, Professor Fernanda Klein. Foto: Privat.

 

Emneord: RESISPART, Forskningsrådet, internasjonalt samarbeid Av Anna Torwick
Publisert 17. feb. 2020 10:38 - Sist endret 17. feb. 2020 14:49