Stor tildeling til forskning på antibiotikaresistens

Professor Fernanda Petersens forskergruppe ved Institutt for oral biologi (IOB) er nettopp tildelt åtte millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på antibiotikaresistens hos premature barn.

De to forskerne fra IOB stilt opp utendørs. De ser fornøyde ut. Kuntziger til venstre og Petersen til høyre.
Thomas Küntziger og Fernanda Petersen er svært fornøyde med tildelingen fra NFR. Foto: Margit Selsjord, OD/UiO.

Hvert år dør tusenvis av for tidlig fødte barn av infeksjoner som ikke lenger kan behandles med antibiotika, på grunn av resistens. Petersen og hennes kolleger sitt forskningsprosjekt søker å finne ut hvordan man bedre kan beskytte disse premature mot infeksjoner som er resistente mot antibiotika.

– Vi jubler virkelig over denne tildelingen! Det betyr mye for forskningsfeltet og for en svært sårbar pasientgruppe, forteller Petersen. I tillegg til de åtte millionene fra Norges forskningsråd, har prosjektet fått tilsvarende tildeling fra indiske forskningsmyndigheter. Prosjektet er et samarbeid mellom en forskere ved en nyfødt-intensivklinikk i New Dehli i India, Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og IOB, Universitetet i Oslo. Deltakere fra IOB er Petersen, som er prosjektleder, i tillegg til førsteamanuensis Thomas Küntziger.

– For tidlig fødte barn er utsatt for infeksjoner og trenger ofte livreddende behandling med antibiotika, forteller Petersen om prosjektet. Sammen med sine samarbeidspartnere skal de undersøke hvordan man best kan beskytte disse barna mot antibiotikaresistente mikrober. Prosjektet skal følge hvordan bakteriefloraen i luftveiene og i tarmen endrer seg hos barna mens de behandles med antibiotika, og i tiden etter slik behandling.

Küntziger forteller at resistenssituasjonen er ulik i Norge og i India. – Bakteriefloraen er på en måte samboer med verten og har mange viktige funksjoner. Det vil være nyttig for framtidige behandlingsstrategier å se hvordan bakteriefloraen utvikles i forskjellige miljøer i Norge og i India, legger han til. De to forskerne mener en samlet innsats fra IOB bidrar med mye viktig kompetanse til fagfeltet.

Born in the twilight of antibiotics

Bildet viser en nyfødt baby som ligger på ryggen og to hanske-kledte hender behandler babyen.
Illustrasjonsbilde: Colorbox.com.

Forskningsprosjektet har fått navnet «Born in the twilight of antibiotics». Samarbeidet er en videreutvikling av et etablert utvekslingsprogram mellom nyfødt-intensivavdelingene på Oslo Universitetssykehus og Lady Hardinge Medisinske Fakultet i New Dehli. De ulike institusjonene bidrar med nødvendig kompetanse, infrastruktur og teknologi for å gjennomføre dette store dugnadsarbeidet.

De minste barna får ofte alvorlige infeksjoner i blodbanen og trenger behandling med antibiotika for å overleve. – I tillegg mistenker vi at de barna som overlever denne risikofylte perioden, kan få med seg resistente bakterier som kan påvirke dem senere i oppveksten, sier Dr. Kirsti Haaland ved nyfødt intensivavdelingen i Oslo.  – Vi vet at disse barna ennå ikke har etablert den normalflora som virker infeksjonsbeskyttende på andre individer. Vi er særlig opptatt av hvordan tilstedeværelse av eventuelle resistente mikrober så tidlig i livet, kan påvirke barnas utvikling av en beskyttende normalflora i oppveksten, legger hun til.

Forskerne skal også undersøke hvilke former for antibiotikabehandling som reduserer risikoen for at resistente bakterier oppstår og klarer å etablere seg i den normalfloraen disse barna skal utvikle i sine første leveår.

Prosjektet har også søkt midler fra andre institusjoner, for eksempel Olav Thon Stiftelsen, for å kunne videreutvikle prosjektet til andre land og å prøve ut lovende intervensjoner.

- God til å skape nye nettverk

Instituttleder ved IOB, Hans-Christian Åsheim, er også svært fornøyd med tildelingen: – Jeg gratulerer Fernanda og de andre involverte med å ha fått innvilget denne søknaden. Dette er et veldig spennende prosjekt som betyr mye for forskerne som er involvert og for instituttet. Prosjektet involverer flere forskere ved instituttet, og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Fernanda har vist veldig god evne til å knytte nye kontakter og dermed lage nye nettverk, som er helt essensielt for å få ekstern finansiering.

De norske partnerne i «Born in the twilight of antibiotics» er:

  • Professor Fernanda Petersen og førsteamanuensis Thomas Michael Küntziger, Institutt for Oral Biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet I Oslo (UiO)
  • Overlege. dr. med Kirsti Haaland, Nyfødtintensiv Avdeling, Oslo Universitetssykehus
  • Professor Ola Didrik Saugstad, Pediatrisk forskningsinstitutt, Oslo Universitetssykehus
  • Overlege, professor Dag Berild, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Høyskolen I Oslo og Akershus
  • Fagdirektør Ulf R. Dahle, Område for Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Emneord: antibiotikaresistens, NFR, Forskningsrådet, premature, nyfødt Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 18. okt. 2017 07:11 - Sist endret 1. juni 2021 12:47