English version of this page

Hjerne- og muskelenergi

Forskergruppen undersøker hvordan melkesyre påvirker ulike hjernesykdommer.

Gamle mennesker som går med staver
Foto: Colourbox

Om gruppen

Les mer på de engelske nettsidene til forskningsgruppen for hjerne- og muskelenergi.

Publisert 9. aug. 2018 14:47 - Sist endret 31. mars 2020 14:09