English version of this page

Brain and muscle energy group

Bergersen sin forskningsgruppe undersøker hvordan melkesyre og dens mottager i hjernen påvirker aldersrelaterte hjernesykdommer fra slag til Alzheimer's sykdom.

Gamle mennesker som går med staver

Pulsen må opp. Det som er godt for hjertet er også godt for hjernen.

Foto: Colourbox

Om gruppen

Les mer på de engelske nettsidene til forskningsgruppen for hjerne- og muskelenergi.

Publisert 9. aug. 2018 14:47 - Sist endret 20. juni 2022 13:49