English version of this page

Oral Kreftgruppe (OCRG)

Det overordnede målet med gruppen er å identifisere OC-relaterte biomarkører gjennom omfattende grunnleggende forskning på kreftcellelinjer og klinisk materiale og å teste og validere de identifiserte biomarkørene for fremtidige oversettelsesapplikasjoner.

Hematoxylin and eosin stained picture of oral squamous cell carcinoma showing infiltrating cancer cells.

Hematoksylin og eosin-farget bilde av oral squamous cellcarcinoma som viser infiltrerende kreftceller. Foto: Tine Søland, IOB/UiO.

Relaterte prosjekter på Institutt for Oral Biologi

Om gruppen

Les mer om gruppen på engelsk.

Publisert 16. mai 2019 09:04 - Sist endret 24. mars 2020 09:56