English version of this page

Hjerne- og muskelenergi

Forskergruppen undersøker hvordan melkesyre påvirker ulike hjernesykdommer.

Gamle mennesker som går med staver
Foto: Colourbox

Om gruppen

Les mer på de engelske nettsidene til forskningsgruppen for hjerne- og muskelenergi.

Publisert 9. aug. 2018 14:47 - Sist endret 5. juni 2020 12:57