AVLYST: Tverrfaglige prosjektsamarbeid: Forskningsetiske utfordringer

Mye tyder på at tverrfaglig prosjektsamarbeid, med internasjonale samarbeidspartnere, er faglig og etisk krevende. Gode avtaler og regler for konflikthåndtering er nødvendig men ikke tilstrekkelig. Ulike tradisjoner innen ulike fag i ulike land setter bl.a. spørsmål om datahåndtering, publikasjonsform og forfatterskap på prøve.

Påmeldingsskjema

Innledere:

Ole Herman Ambur, førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet og medlem av UiOs forskningsetiske utvalg: Fra Vancouver til Montreal: en transkontinental reise fra forskningsetikk til forskningsintegritet

Anne Inger Helmen Borge, professor ved Psykologisk institutt, UiO og ekspert i forskningsetikk i Det europeiske forskningsrådet (ERC): Hva forvirrer kolleger (mest) i internasjonalt prosjektsamarbeid og forskningsetikk

Panel:

Linda Hildegard Bergersen, visedekan for forskning, Det odontologiske fakultet, Tiril Willumsen, professor, Det odontologiske fakultet og Ole M. Sejersted, professor emeritus, Det medisinske fakultet og leder for Felles redelighetsutvalg for Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, UiO, OUS HF og AHUS.

Arrangør

Forum for forskningsetikk
Publisert 24. feb. 2020 11:47 - Sist endret 11. mars 2020 12:27