Aktuelt

Fagleder Linda Arvidsson ønsker velkommen til arrangementet om strålevern

Kristine Wikan og Karin Eklund fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) presenterte «Krav innen strålevern for tannklinikker» i Store auditorium.  

Carl Hjortsjö viser statsråden rundt

Ola Borten Moe var på besøk for å se på fakultetets lokaler i Geitmyrsveien, og fikk presentert virksomheten vår. Nytt bygg har lenge vært planlagt, men en beslutning om endelig prosjektering er ennå ikke tatt.

Gjestene fra Tromsø blir tatt i mot av instituttleder Carl Hjortsjö

11-13 oktober har fagavdelingene og klinikkene ved IKO gjester fra Universitetstannklinikken ved Universitetet i Tromsø. Hensikten med besøket er erfaringsutveksling.

tannlege behandler pasient

Kommunikasjonsmetoden har som mål å oppnå en rolig og trygg behandlingssituasjon. Den er viktig i undervisningen i atferdsfag ved fakultetet og alle ansatte og studenter skal ha gjennomgått kurset. Å utvikle kommunikasjonsferdigheter er viktig og det skal jobbes med kontinuerlig gjennom studiet. Det er derfor også en del av skikkethetsvurderingene.

Bildet kan inneholde: briller, panne, smil, nese, hår.

Christopher Scott har vist fram munnen sin for tusenvis av følgere på Tiktok etterat han måtte trekke tenner pga. periodontitt. Sammen med vår ekspert, Odd Carsten Koldsland, stilte han på God morgen Norge og fortalte om hvordan det var å få sykdommen.  

Sortering av kontaminerte gjenbruksinstrumenter på sterilsentralen

Fellesskap, samarbeid og mange arbeidsprosesser ligger til grunn når sterilavdelingen klargjør og steriliserer instrumenter og utstyr til behandling av pasienter, forklarer Hege Våler, Sissel Strømfjord og Rigmor Schøne.

Bilde av de to studentene som holder en sprøyte mellom seg.

Kan man programmere celler til å bli nytt vev? Øystein Øvrebø og Rija Zaidi  har en hypotese om at det er mulig. Hjelp på veien for å undersøke dette nærmere får de av Innovasjon Norge. Zaidi og Øvrebø har nemlig blitt studententreprenører.