Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 30. juni 2021 08:00, Zoom

M.Sc. Florian Weber ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biomolecule adsorption and its characterization.

Tid og sted: 30. juni 2021 09:30, Zoom

M.Sc. Florian Weber ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Development of multifunctional polyphenolic coatings for improved peri-implant healing.

Tid og sted: 2. juli 2021 12:15, Zoom

Cand. odont. Sanja Petronijevic ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): IgG and IgA anti-Amelogenin autoantibodies in children with untreated celiac disease.