Oslo Peace days: Hvordan oppleves det for et menneske å komme fra konflikt til et fredfylt land?

Hvert år tar Norge imot mennesker som kommer fra områder herjet av katastrofer og krigshandlinger. Hvilke historier forteller en kropp om traumer og påkjenner, som konflikter og krig kan ha merket et menneske med? Hvordan møter vi disse menneskene, som helsepersonell, enkeltindiver og samfunn?  

Bildet kan inneholde: himmel, sky, økoregion, naturlig landskap, linje.

Foto: Colorbox

Bidragsytere

Professor emeritus Nora Sveaass    Hvordan ofre for seksuelle overgrep i krig og konflikt bli identifisert og få den oppfølgingen de trenger? Innlegget vil belyse denne form for vold og dens konsekvenser og rette et særlig lys mot gutter og menn utsatt for slike overgrep

Forsker og universitetslektor Ann Catrin Høyvik  ser på  utfordringer knyttet til munnhelsen hos flyktninger, med særlig fokus på personer utsatt for tortur.

Stipendiat Helena M. Strandli Schmidt  er opptatt av ulike former for gjestfrihet i Oslo som er rettet mot fattige tilreisende.  Hun bruker måltidet som linse til å se på både kroppslighet, motstand og tilhørighet. 

 

 

Publisert 15. nov. 2021 12:39 - Sist endret 15. nov. 2021 14:49