Fra krig til fred- Hvordan oppleves det for et menneske å komme fra konflikt til et fredfylt land?

Bildet kan inneholde: himmel, sky, økoregion, naturlig landskap, linje.

Hvert år tar Norge imot mennesker som kommer fra områder herjet av katastrofer og krigshandlinger. Hvilke historier forteller en kropp om traumer og påkjenner, som konflikter og krig kan ha merket et menneske med? Hvordan møter vi disse menneskene, som helsepersonell, enkeltindiver og samfunn? Forskere fra ulike fagdisipliner vil gi oss sine perspektiv på disse spørsmålene.

Bidragsytere

Nora Sveaass  skal snakke om seksuelle overgrep i krig og konflikt.  Hvordan kan de utsatte bli identifisert og få den oppfølgingen de trenger? Innlegget vil belyse denne form for vold og dens konsekvenser og rette et særlig lys mot gutter og menn utsatt for slike overgrep

Stijn Vervaet . Hvordan har litteratur fra det tidligere Jugoslavia, og særlig fra Bosnia, formidlet og formet minner om Bosnia-krigen? Kan skjønnlitteratur hjelpe å skape et felles (europeisk) minne om Jugoslavia- og Bosnia-krigen, slik som forsker fra minnestudier tror? Og kan vi snakke om en tendens, eller en evolusjon i litteraturen om konflikten i Bosnia, 25 år etter krigen?

Ann Catrin Høyvik. Oral health challenges in refugees with focus on refugees with torture experience. Torture victims and dental treatment in Norway. 

Helena M. Strandli Schmidt  er opptatt av ulike former for gjestfrihet i Oslo som er rettet mot fattige tilreisende.  Hun bruker måltidet som linse til å se på både kroppslighet, motstand og tilhørighet. 

Hans Kristian Strandstuen Rustad er særlig interessert i hvordan lyrikk som diktart responderer på krig, undertrykkelser og flyktningkriser. Hva tematiserer den, hvordan gjør den det, og viktigst, hvilken funksjon kan den ha? 

Arrangementet er gratis og åpent for alle men krever påmelding.

Arrangmentet blir også strømmet.

 

Publisert 1. sep. 2021 12:35 - Sist endret 22. sep. 2021 16:13