( Fullt) Åpen fagdag på Institutt for klinisk odontologi (kurs)

Spesialistkandidatene ved Det odontologiske fakultet vil gjennom en halv dag gi forelesninger innen protetikk, endodonti, oralmedisin/kirurgi, pedodonti og periodonti. Fagdagen er åpen for alle. Den vil være gratis for ansatte og studenteter, men krever påmelding. For eksterne vil prisen være 950 NOK. Deltagelse gir 5 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Bildet kan inneholde: tannlege, dataskjerm, medisinsk utstyr, helsevesen, medisinsk prosedyre.

Foto: Margit Selsjord OD/UIO

Program

13:00    Velkommen  v/ Instituttleder Carl Hjortsjø

13:05   Det bondete behandlingsalternativet; materialer for bonding og sementering av glasskeram  v/Trine Bjelke-Holtermann,  Avd. for protetikk og bittfunksjon

I dag har vi ofte flere forskjellige behandlingsalternativer til samme kliniske situasjon, og dette kan gjøre hverdagen krevende for oss som behandlere. Vi må ha inngående kunnskap om hvem pasienten er, hvilke materialer som finnes på markedet, deres materialegenskaper, samt vi må ha klart for oss hvordan disse materialene skal behandles i ulike kliniske situasjoner. 
Målet med forelesningen er å gi tilhørerne et lite innblikk i hva litteraturen sier slik at vi som klinikere kan oppnå gode og forutsigbare behandlingsresultater.    

13:50    Spørsmål og diskusjon

14:00      Hvordan går det med rotfylte tenner? v/Mina Wåler Rønning, Jonas Skyrud, Erika Giving, Avd. for endodonti     

Målet med rotbehandling er å forebygge og/eller behandle apikal periodontitt. Men hva er det som gjør at behandlingen vår blir vellykket? I denne forelesning går vi gjennom hvordan vi kan vurdere rotfyllinger og ser på de faktorer som påvirker det endelige endodontiske resultatet                    

14:45    Spørsmål og diskusjon

14:55    Benstrekk og kaffe/frukt

15:10    Livet på Avdeling for periodonti; behandlingsstrategier for de fire stadiene av periodontitt v/ Anne Judith Sørdal, Helena Haugbo, Rune Molander Mjelde, Simen Willy Johnsen, Avdeling for periodonti

 Periodontitt er beskrevet utfra alvorlighet og kompleksitet i behandlingen. Forelesningen vil gi et lite innblikk i hva dette innebærer i klinisk praksis                  

15:55    Spørsmål og diskusjon

16:05   Medikament-relatert osteonekrose i kjeven  v/Dag Petter Nilsen Tingvold,  Avdeling for kirurgi og oral medisin.  

Pasienter på antiresorptive medikamenter, hvem er de?  Hvordan skal vi behandle dem? Og hva bør vi tenke på hos pasienter som skal starte på denne typen medikamenter?

16:50    Spørsmål og diskusjon

17:00  Hvordan inkludere etikk i behandlingsplanleggingen v/Julie Toft, Avdeling for pedodonti og atferdsfag       

Presentasjonen omhandler etiske betraktinger ved behandlingsplanlegging av en pasient med dissosiativ lidelse og stort tannbehandlingsbehov. Sammensatte problemstillinger i odontologien krever ofte en tverrfaglig tilnærming som kan være utfordrende. For denne pasienten ble det benyttet en systematisk etisk refleksjonsmodell for å få en helhetsvurdering og legge en felles behandlingsplan.

17:45    Spørsmål og diskusjon

18:00:   Studentkjelleren åpner. Salg av pizza og drikke (åpent til 23:00)

Påmelding

 

Publisert 24. feb. 2022 15:48 - Sist endret 1. apr. 2022 10:51