Utfordringer knyttet til unges psykiske helse – Vi trenger hverandre. #løftblikket!

I anledning verdensdagen for psykisk helse 10. oktober kommer Warsame Ali og holder foredrag om unges psykiske helse.

en gruppe studenter med ulik etnisk bakgrunn

Fotoillustrasjon: Colourbox

Warsame Ali har særlig jobbet med psykisk helse blant unge med innvandrerbakgrunn. Han er forsker hos FHI.

Foredraget er rettet mot studenter og ansatte.

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år. 

Publisert 23. sep. 2022 15:21 - Sist endret 6. okt. 2022 13:05