Teknisk-administrativt ansatte ved instituttene - Side 4

Personer 76 - 100 av 111
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Parivash Panahkhahi Panahkhahi, Parivash Klinikksekretær parivash.panahkhahi@odont.uio.no Klinikk for spesialbehandling
Parajuli, Himalaya Overingeniør himalaya.parajuli@odont.uio.no
Bilde av Liebert Parreiras Nogueira Parreiras Nogueira, Liebert Sjefingeniør +47 22855238 +47 48159853 l.p.nogueira@odont.uio.no
Pedersen, Lars Erik Spes.utd.sykepleier l.e.pedersen@odont.uio.no
Pejic Djurasovic, Slavica Tannpleier s.p.djurasovic@odont.uio.no
Bilde av Nenad Rakovic Rakovic, Nenad Avdelingsingeniør nenad.rakovic@odont.uio.no
Bilde av Hilde Rasmussen Rasmussen, Hilde Klinikksekretær hilde.rasmussen@odont.uio.no
Bilde av Agnieszka Rogala Rogala, Agnieszka Stipendiat +47 22840351 agnieszka.rogala@odont.uio.no
Bilde av Ann-Kristin Ruus Ruus, Ann-Kristin Overingeniør +47 22840326 a.k.ruus@odont.uio.no Western Blott (WB), RNA isolering, Kjemikaliehåndtering, Innkjøp, Celledyrking, PCR & Q-PCR, Organkultur
Bilde av Tone Røtnes Røtnes, Tone Rådgiver +47 22852173 tone.rotnes@odont.uio.no
Bilde av Helvi Saltnes Saltnes, Helvi Klinikksekretær +47 22852283 helvi.saltnes@odont.uio.no
Bilde av Margit Elizabeth Sanderson Sanderson, Margit Elizabeth Konsulent +47 22852036 m.e.sanderson@odont.uio.no
Sandsmark, Turid Seniorkonsulent +47-22852011 turid.sandsmark@odont.uio.no
Bilde av Olaf Joseph Franciscus Schreurs Schreurs, Olaf Joseph Franciscus Senioringeniør +47 22840361 o.j.f.schreurs@odont.uio.no Histologi, Immunohistokjemi (IHC), In situ hybridisering (ISH), Mikroskopi, Western Blott (WB), Celledyrkning
Sesartic, Nikola Avdelingsingeniør nikola.sesartic@odont.uio.no
Bilde av Katarina Marja-Helena Sjølie Sjølie, Katarina Marja-Helena Klinikk avd.leder +47 22852096 k.m.h.sjolie@odont.uio.no
Bilde av Kjell Skaar Skaar, Kjell Senioringeniør +47 22852067 kjell.skaar@odont.uio.no
Bilde av Lena Solbakken Solbakken, Lena Førstekonsulent +47 22852258 lena.solbakken@odont.uio.no
Bilde av Heidi Kristin Solbrekken Solbrekken, Heidi Kristin Tannhelsesekr h.k.solbrekken@odont.uio.no
Bilde av Nancy Soni Soni, Nancy Seniorkonsulent +47 96831449 nancy.soni@odont.uio.no
Sowa, Karolina Maria Tannhelsesekr k.m.sowa@odont.uio.no
Bilde av Solveig Stig Stig, Solveig Overingeniør +47 22840386 solveig.stig@odont.uio.no Immunohistokjemi (IHC), Celledyrking, RNA isolering, PCR & Q-PCR
Bilde av Sissel Strømfjord Strømfjord, Sissel Oversykepleier +47 22852246 +47 95212811 sissel.stromfjord@odont.uio.no
Bilde av Bente Olin Teigmo Teigmo, Bente Olin Oversykepleier +47 22852303 b.o.teigmo@odont.uio.no
Thorisdottir, Hafdis Klinikk avd.leder hafdis.thorisdottir@odont.uio.no