Bakgrunn

Fagprøven skal teste kvalifikasjonene til tannleger som allerede har gjennomført og bestått en tilsvarende utdanning i land utenfor EØS og Sveits. Prøven er et ledd i en godkjenningsordning for å kontrollere disse tannlegeness teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter, samt sikre at helsepersonell med tannlegeutdanning fra land utenfor EØS og Sveits har de kvalifikasjoner som forutsettes for å kunne ivareta hensynet til pasientsikkerhet og kvalitet i tannhelsetjenestene. Fagprøven er utformet med hensyntagen til de endringer som er gjort i Helsepersonellovens §§ 48 a og 53, i tillegg til Forskrift om tilleggskrav hvor «formål er å bidra til at helsepersonell som er utdannet i land utenfor EØS og Sveits har nødvendige kvalifikasjoner og kunnskaper for å få norsk autorisasjon etter helsepersonellovens § 48a».

Publisert 30. aug. 2017 13:17 - Sist endret 30. aug. 2017 13:17