Bakgrunn

Fagprøven skal teste kvalifikasjonene til tannleger som allerede har gjennomført og bestått en tilsvarende utdanning i land utenfor EU/EØS og Sveits.

Prøven er et ledd i en godkjenningsordning for å kontrollere tannlegenes kunnskaper og ferdigheter, samt sikre at helsepersonell med tannlegeutdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits har de kvalifikasjoner som forutsettes for å kunne ivareta hensynet til pasientsikkerhet og kvalitet i tannhelsetjenesten.

Fagprøven er utformet i tråd med føringer i Endringer i Helsepersonellovens §§ 48 a og 53 samt Forskrift om tilleggskrav hvor «formål er å bidra til at helsepersonell som er utdannet i land utenfor EØS og Sveits har nødvendige kvalifikasjoner og kunnskaper for å få norsk autorisasjon etter helsepersonellovens § 48a».

Publisert 30. aug. 2017 13:17 - Sist endret 9. mai 2022 16:22