Forskningsmetode

Program for kurset i forskningsmetode

Formålet med kurset er å gjøre kandidatene kjent med grunnleggende prinsipper for vitenskapelig aktiviteter:

 • Design og gjennomføring av kliniske studier, epidemiologiske undersøkelser og dyre- og laboratoriestudier.
 • Grunnlaget for evidens-basert praksis.
 • Opplæring i kritisk lesning av vitenskapelige artikler.
 • Lovverk og regulering av forskning på mennesker
 • Markedsføring og produktutvikling av materialer og utstyr. 

Kurset gir 18 timer.

Delforelesninger

 • Design, prinsipper og grunnleggende aspekter ved vitenskapelige arbeider. Evidens-basert klinisk praksis. Utdeling av oppgaver (Dag Ørstavik)
 • Innovasjon og patentering (Innova2: Katrine Rese Shadidi og Kirsten Stangebye).
 • Artikkeleksempler med kritikk av design/metode fra Fakultetets forskningsvirksomhet: Dyreforsøk (Hans Jacob Rønold), laboratorieforskning (Jørn Aas)
 • Regelverk for klinisk forkning (Pål Barkvoll)
 • Kliniske forsøk (Odd Karsten Koldsland) 
 • Regulative aspekter ved odontologiske biomaterialer (Jon E. Dahl)

Selvstudium/oppgave

Et sentralt ”dogme” fra hver fagavdeling skal defineres, og kandidatene fra hver fagavdeling skisserer om og i hvilken grad dette har et evidensbasert grunnlag.

 

 

Publisert 21. des. 2010 14:04 - Sist endret 16. mai 2018 11:12