Psykiatri

Innføringskurs i psykiatri og kommunikasjon for spesialistutdanningene ved Det odontologiske fakultet, UIO

Ansvarlig avdeling

Avdeling for oral kirurgi og oral medisin

Kursholder

Psykiater Anne Kristine Bergem

Formål med kurset

Formålet med kurset er å øke kandidatens bevissthet omkring kommunikasjonens betydning i behandler-pasientkontakten samt å øke kunnskap og forståelse for psykiske problemer.

Innhold

-    Grunnleggende behandler - pasientkommunikasjon

-    Kommunikasjon med pasienter som av ulike grunner oppfattes

     som spesielt utfordrende

-    Psykiatriske problemstillinger med betydning for utredning og behandling innenfor odontologisk spesialistpraksis

Tidsramme

5 timer

 

Publisert 8. mai 2013 14:59 - Sist endret 8. mai 2013 14:59