Månedens forsker

Professor Dag Ørstavik er fagleder på avdeling for endodonti, Institutt for klinisk odontologi.                  

Hva forsker du på akkurat nå?
Vi undersøker resultatene av endodontisk behandling. Det er mange interessante problemstillinger omkring nye materialer (plaster og silikoner for rotfylling, mineral trioksid for rotspissamputasjoner og perforasjoner). Selv er jeg engasjert i utviklingen av scoring- og analyse-systemer for diagnostikk av endodontiske sykdommer, og bruker slike metoder i oppfølging av behandlinger som vi gir på avdelingen her og i samarbeid med andre universitetsklinikker.

Hvorfor er denne forskningen viktig?
God endodontisk behandling kan sikre en ellers fortapt tann en lang og trygg funksjonstid. Dårlig endodontisk behandling kan ikke bare gi tap av den aktuelle tannen, men utgjøre en risiko for infeksjoner av mer alvorlig karakter. Det er derfor en vanskelig men nødvendig og stimulerende oppgave å lete frem nye og mer effektive metoder for å stanse endodontiske infeksjoner.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?
"Hva skjer hvis...?"  er blitt et vanedannende spørsmål. Dessuten har odontologien - og også medisin generelt - vært preget av mye udokumentert synsing. Det er tilfredsstillende å kunne si at "vi tilbyr en behandling som er veldokumentert og både teoretisk og praktisk fundert".

Hvordan foregår forskningen?
De kliniske data fra klinikken bearbeides og analyseres. Avdelingen etterundersøker alle pasientene som er blitt behandlet her, og vi systematiserer disse pasientdataene. For tekniske undersøkelser samarbeider vi med blant andre Klinisk forskningslaboratorium og Institutt for oral biologi.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?
Siden forskningen er så klinisk orientert, vil resultatene i noen tilfeller få direkte konsekvenser for rutinene i hverdagspraksis. Men også klinisk forskning er et stort lappeteppe, og ofte må resultater fra flere undersøkelser bearbeides før man kommer frem til "nyttige" resultater.

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?
Klinikken selv produserer hele tiden spørsmål som bør behandles vitenskapelig. Like fullt er det klart at det innenfor fagfeltet diskuteres aspekter ved klinikk og materialer som påkaller andres interesse.

Hva gjør du når du har kjørt deg fast i en blindvei?
Det er sjelden blindveier, men av og til så trangt at du må utsette fremdriften. Jeg har nok ennå mange prosjekter som står på vent, og man må bare akseptere det om det skulle vise seg at man ikke kommer videre.

Hva ser du som utfordringen for ditt forskningsfelt fremover?
Jeg ser på endodontien som et krysningspunkt der konvensjonell og teknologisk "ny" odontologi møtes. Teknologiske fremskritt gjør seg sterkt gjeldende også innen endodontien. Mange kan fristes av mulighetene som implantologi og protetikk gir, til å sanere tenner som vi er nokså sikre på kan bevares med god funksjon på ubestemt tid. Derfor må vi hele tiden forbedre og dokumentere behandlingen som vi kan gi, og sikre at lek og lærd forstår mulighetene som ligger i endodontisk behandling.

 

Publisert 1. okt. 2010 11:07 - Sist endret 14. nov. 2010 16:29