Lag et prosjekttilbud

Du kan utforme et prosjekttilbud med tekst og bilder, så lager vi nettsiden. Her beskriver vi hvordan du går fram.

Hva er et forskerlinjeprosjekt?

 • Det skal være en start på noe som senere kan bli et ph.d.-prosjekt
 • Prosjektet må være gjennomførbart innenfor tidsrammen på tre år og resultere i en eller to vitenskapelige artikler
 • Det skal ha en fokusert problemstilling med veldefinerte hypoteser
 • Studentens oppgave i prosjektet må være tydelig
 • Prosjektet publiseres som et tilbud på nettsidene til Forskerlinjen

Du må i slutten av hvert semester bekrefte at ditt prosjekttilbud skal ligge på nettsidene. Dersom du ikke gjør dette, blir prosjekttilbudet fjernet.

Godkjenninger

Hvis prosjektet krever godkjenninger fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) eller andre instanser, må søknad være innvilget når studenten søker om opptak til Forskerlinjen. Her kan du lese mer om krav til godkjenning av medisinsk og helsefaglig forskning.

Slik lager du et prosjektilbud

Du sender tekst og bilder, vi lager nettsiden. Slik går du fram:

 1. Bruk malen for prosjekttilbud (odt)
 2. Skriv tilbudet på norsk
 3. Dokumentformat skal være Microsoft Word®
 4. Bilder og illustrasjoner skal være i JPEG-format (jpg)
 5. Send tilbudsdokument og eventuelle bilder som vedlegg til natalia.andronova@odont.uio.no

Innhold og utforming av tilbudet

 • Prosjekttittel - maksimum 85 tegn
 • En kort ingress - maksimum 250 tegn
 • Bakgrunn
 • Problemstilling
 • Mål
 • Metode
 • Studentens arbeidsoppgaver - vær så konkret som mulig
 • Om forskningsmiljøet. Hvorfor skal studenten komme til nettopp dere?
 • Kontaktinformasjon til hovedveileder og medveileder(e)
 • Eventuelle lenker relatert til prosjektet
 • Husk copyright, samtykke, navn på fotograf eller institusjon for bilder og illustrasjoner. Se UiOs retningslinjer for dette.
 • Tekst til bilder- og illustrasjoner

Eksempler

Basalmedisin

Samfunnsmedisin

Publisert 10. feb. 2016 11:13 - Sist endret 7. nov. 2016 13:29